Znajdź najlepszego lekarza

Forum chirurgiczne

Artykuły

Zapalenie i wycięcie wyrostka robaczkowego

wyrostek robaczkowyZapalenie wyrostka robaczkowego jeśli nie jest właściwie leczone może być bardzo groźne. Zapalenie wyrostka robaczykowego może wystąpić w każdym wieku (wiek 80% chorych waha się między 5 a 35 rokiem życia), jednakowo często u mężczyzn i kobiet. Rzadko zdarza się u niemowląt i małych dzieci. Przyczyną zapalenia jest prawie zawsze zatkanie jego światła, często kałem. W zapaleniu wyrostka robaczkowego zalecane jest leczenie operacyjne - usunięcie wyrostka robaczkowego (appendektomia klasyczna lub appendektomia laparoskopowa).

Rak piersi, leczenie, mammografia i samokontrola piersi

Różowa wstążeczkaPolska należy do krajów o średnim współczynniku zachorowalności na raka piersi (30/100.000), średnim tempie wzrostu umieralności, złej strukturze zaawansowania klinicznego i związanych z tym złych wyników leczenia. W leczeniu raka sutka, w zależności od okresu rozwoju choroby, stosuje się różne metody. Leczenie operacyjne raka sutka to podstawowa metoda leczenie tego schorzenia, która stwarza najlepszą szansę wyzdrowienia. Mammografia piersi to metoda badania promieniami rentgenowskimi, wykorzystująca różnicę pochłaniania promieniowania przez tkankę gruczołową i tłuszczową piersi. Systematyczna samokontrola piersi umożliwia wcześniejsze wykrycie raka, kiedy istnieje jeszcze szansa całkowitego wyleczenia i zachowania piersi.

Nowotwory żołądka, pęcherzyka żółciowego, tarczycy

Śmiertelność z powodu nowotworów żołądka jest nadal bardzo wysoka pomimo tendencji spadkowej. Rozpoznanie i diagnostyka jest zbyt późna. Efekty leczenia operacyjnego są niezadowalające z powodu znaczącego zaawansowania choroby u większości pacjentów.

Nowotwory pęcherzyka żółciowego i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych zajmują piąte miejsce pod względem częstości występowania wśród nowotworów przewodu pokarmowego. Rak pęcherzyka żółciowego występuje u 2 -3% pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego. W 80 - 85% przypadkach stwierdza się jego współistnienie z kamicą pęcherzykową.

Rak tarczycy w statystykach onkologicznych zajmuje odległe miejsce i stanowi 1% wszystkich nowotworów złośliwych, ale jednocześnie jest najczęstszym nowotworem złośliwym układu endokrynnego.