Histerektomia radykalna

Histerektomia jest zabiegiem, którego istotą jest usunięcie macicy.

Zależnie od wskazań wyróżnia się kilka jej wariantów:

  • częściową - obejmującą jedynie trzon macicy,
  • całkowitą - zakładającą usunięcie całej macicy, tj. trzonu i szyjki,
  • całkowitą z usunięciem jajników i jajowodów,
  • radykalną.

Histerektomia radykalna

Histerektomia radykalna jest metodą leczenia raka szyjki macicy. Operacyjność nowotworu dotyczy niskich stopni zaawansowania klinicznego, tj Ia1, Ia2, Ib1, Ib2.

Stopnie te odpowiadają kolejno:

  • a1- zmierzone ognisko inwazji nie przekracza 3 mm głębokości i 7 mm szerokości,
  • Ia2 - zmienione ognisko inwazji wynosi 3-5 mm grubości i 7 mm szerokości,
  • Ib - nowotwór nie przekracza 4 cm,
  • Ib2 - nowotwór przekracza 4 cm, ale nadal ograniczony jest do szyjki macicy.

Konizacja chirurgiczna

U młodych pacjentek, które nie rodziły lub chcą jeszcze być w ciąży, możliwe jest wykonanie zabiegu oszczędzającego polegającego na wykonaniu konizacji chirurgicznej lub amputacji szyjki macicy. Decyzja o leczeniu oszczędzającym powinna być dobrze umotywowana, ze względu na występowanie przerzutów do węzłów chłonnych nawet w niskich stopniach zaawansowania klinicznego inwazyjnego nowotworu.

Usunięcie macicy - istota operacji

Istotą operacji, zwanej też rozszerzonym brzusznym całkowitym usunięciem macicy lub zwyczajowo operacją Wartheima, jest usunięcie macicy z szyjką oraz więzadłami, a także górną częścią pochwy, a niekiedy również węzłami chłonnymi zlokalizowanymi w obrębie miednicy.

Histerektomia radykalna - metoda laparotomii

Zabieg histerektomii radykalnej wykonuje się metodą laparotomii, co jest koniecznością ze względu na dużą objętość usuwanych narządów. W pierwszej kolejności po wykonaniu cięcia, operowaną macicę sprawdza się techniką palpacyjną. W dalszej kolejności preparuje się dół przypęcherzowy przez rozcięcie otrzewnej przy załamku pęcherzowym. Następnie odcina się więzadła macicy oraz przydatków, po czym przystępuje się - jeżeli została zaordynowana - do limfadenektomii, czyli usunięcia okolicznych węzłów chłonnych.

Histerektomia radykalna - ostania faza operacji

Po ukończeniu tej ostatniej czynności przystępuje się do podwiązania naczyń macicznych. Istotnym etapem jest preparowanie moczowodu, poprzedzone zabiegiem preparacji pęcherza moczowego. Działania te minimalizują ryzyko powikłań wywołanych uszkodzeniem tych narządów. Po zakończeniu tej fazy operacji, specjaliści przystępują do właściwego usunięcia macicy wraz z odcinkiem pochwy. Ostatnim etapem operacji jest perytonizacja, czyli usunięcie powstałej po przecięciu rany na otrzewnej. Zabieg ten wykonuje się tzw. metodą Symmondsa i Pratta przy użyciu trzech rzędów szwów.

Hospitalizacja po zabiegu histerektomii radyklanej

Po zakończeniu operacji dokonuje się drenażu dużych ran. W tym celu zakłada się dren odprowadzający płyn do butelki próżniowej. Wymaga to dalszego pozostawania pacjentki w warunkach szpitalnych przez dalszych kilka dni, aż do ustąpienia objawów wydzieliny przyrannej. Zwykle w 7-10. dobie od zabiegu pacjentka zostaje wypisana do domu.

Ze względu na usunięcie przydatków, pacjentki otrzymują hormonalną terapię zastępczą. Dodatkowo, chore operowane z powodu raka szyjki macicy w stopniu Ib1 i Ib2, obowiązuje uzupełniająca radioterapia.

Lekarz Anna Syrkiewicz

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje