Operacje histeroskopowe

Histeroskopia jest zabiegiem wykorzystywanym do oglądania wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego, który wprowadza się przez pochwę do jamy macicy. Jest zabiegiem krótkim, trwającym 15-20 minut. Z tego też powodu najczęściej wykonywana jest w trybie chirurgii jednego dnia, tzn. pacjentka przychodzi z rana do szpitala na zabieg, a po południu zwykle wypisywana jest do domu pod opieką kogoś bliskiego.

Zastosowanie histeroskopii

Współcześnie histeroskopia znalazła zastosowanie w diagnostyce i leczeniu zmian przednowotworowych, nowotworowych oraz zmian ograniczających rozród.

Do głównych wskazań do tego typu zabiegu zalicza się:

 • diagnostykę przy podejrzeniu wewnątrzmacicznych przyczyn niepłodności,
 • diagnostykę przy podejrzeniu wewnątrzmacicznych przyczyn krwawienia,
 • nieprawidłową budowę macicy,
 • nieprawidłową budowę ujść macicznych jajowodów,
 • ocenę fazowości przemiany błony śluzowej macicy wraz z biopsją do badania histopatologicznego,
 • poszukiwanie wkładki wewnątrzmacicznej,
 • mięśniaki podśluzówkowe, polipy, zrosty,
 • zmiany rozrostowe błony śluzowej jamy macicy oraz kanału szyjki.

Charakterystyka zabiegu histeroskopowego

Zabiegi histeroskopowe wykonywane są na sali operacyjnej. Przygotowanie pacjentki nie różni się od obowiązującego schematu dla wszystkich planowanych operacji ginekologicznych.

Pacjentka układana jest na stole operacyjnym z nogami zgiętymi w stawach kolanowych. Odpowiednie ich rozwarcie umożliwia zbadanie pacjentki i założenie wzierników pochwowych.

Bezpośrednie przed zabiegiem obowiązkowe jest badanie ginekologiczne w celu określenia wielkości, położenia i ruchomości macicy. Następnie pacjentka zostaje zacewnikowana i myta środkami antyseptycznymi. Na koniec następuje obłożenie pola operacyjnego jałową chustą.

Po znieczuleniu ogólnym lub miejscowym przestępuje się do zabiegu.

Histeroskopia zaczyna się od oceny kanału szyjki macicy. Miniaturyzacja sprzętu w ostatnich latach umożliwiła wprowadzenie histeroskopu bez rozszerzania kanału szyjki macicy. Po umieszczeniu go w jamie macicy, podaje się środek rozszerzający jej światło. Przeszkadzająca krew jest odsysana lub wypłukiwana przez kanał roboczy histeroskopu.

Poprzez powolne posuwanie się naprzód i obroty na boki można obejrzeć całe endometrium. Do identyfikacji zmian niepewnych można zastosować mikrohisteroskopię z możliwością powiększenia do 150 razy.

Histeroskopia operacyjna wymaga zastosowania narzędzi operacyjnych, takich jak kleszczyki do wycinków, chwytaki, giętkie nożyczki i elektrody koagulacyjne.

Wskazania do histeroskopii

Głównymi wskazaniami do wykonania zabiegu w trakcie badania histeroskopowego są:

 • Zespół Ashermana,
 • wycięcie przegrody macicy,
 • resekcja małych mięśniaków podśluzówkowych,
 • zaburzenia w cyklu miesiączkowym,
 • usunięcie spirali wewnątrzmacicznej,
 • ubezpłodnienie.

Zespół Ashermana

Jest to zespół objawów związanych z nadmiernym wyłyżeczkowaniem jamy macicy. W jego przebiegu powstają bliznowate zrosty zamykające światło narządu. Operacja w tym przypadku polega na resekcji zrostów.

Zrosty giętki w kształcie welonu przeważnie przerywane są w trakcie posuwania instrumentu do przodu. W bardziej zaawansowanym etapie choroby konieczne jest użycie giętkich nożyczek.

Wycięcie przegrody macicy

Wybór narzędzia uzależniony jest od grubości tkanki. Przeważnie wystarcza przecięcie nożyczkami. W trudniejszych przypadkach przegrodę usuwa się kleszczykami do wycinków próbnych. W przypadku rozpoznanej laparoskopowo macicy dwurożnej najlepszym rozwiązaniem jest resekcja przegrody w ramach metroplastyki.

Resekcja małych mięśniaków podśluzówkowych

Mięśniaki wycinane są zwykle nożyczkami w obrębie szypuły, ewentualnie kawałek po kawałku kleszczykami do wycinków próbnych.

Usunięcie spirali wewnątrzmacicznej

W przypadku niegłębokiej penetracji do błony mięśniowej macicy spirala usuwana jest kleszczykami.

Zaburzenia w cyklu miesiączkowym

Występowanie nieprawidłowych krwawień jest wskazaniem do destrukcji błony śluzowej macicy. Zniszczenia dokonuje się metodą laserową, elektroresekcji, kriodestrukcji i innych. Pobrane tkanki przekazywane są do badania histopatologicznego w celu przeprowadzenia pełnej diagnostyki i ustalenia przyczyny zaburzeń.

Ubezpłodnienie

Zabieg ubezpłodnienia w przebiegu histeroskopii jest stale w stadium eksperymentalnym i nie jest jeszcze zalecany z powodu relatywnie wysokiej częstości niepowodzeń.

Histeroskopowe przerywanie drożności jajowodów wykonywane jest dwoma sposobami. Pierwszy polega na iniekcji płynnego silikonu do ujść jajowodów, a drugi na koagulacji ujść jajowodów.

Powikłania zabiegu histeroskopowego

Jak każdy zabieg medyczny histeroskopia obarczona jest ryzykiem wystąpienia powikłań. Wyróżnia się powikłania pourazowe, krwotoczne, spowodowane zakażeniem, związane z rozszerzaniem macicy oraz z uszkodzeniami termicznymi.

Do najczęstszych powikłań zalicza się:

 • obfite krwawienia związane z rozerwaniem szyjki macicy podczas jej rozszerzania,
 • krwotok wywołany uszkodzeniem ściany macicy,
 • zator gazowy spowodowany wykonaniem odmy,
 • zakażenia.

Częstość zakażeń nie przekracza 1% pacjentek poddanych zabiegowi. Objawy takie jak gorączka, upławy czy ból najczęściej występują w ciągu 72 godzin od operacji. Tego typu powikłania powinny być leczone antybiotykami o szerokim spektrum działania.

Lekarz Anna Syrkiewicz

Znajdź najlepszego lekarza