Usuwanie guzów jajnika

Aktualna wiedza medyczna zna kilka skutecznych sposobów usunięcia zmian nowotworowych w obrębie jajnika. Mnogość metod umożliwia ich dostosowanie do konkretnych okoliczności: specyfiki guza, wieku pacjentki oraz rodzaju zmiany. Podstawowym działaniem poprzedzającym operację jest rozpoznanie guza według stopnia jego złośliwości oraz rozmiaru. Rozpoznanie warunkuje dalsze działania chirurgiczne.

Metody laparoskopowe usuwania guzów jajnika

Jeżeli specjalista rozpoznał w badaniu łagodny guz jajnika, a wiek pacjentki nie przekracza 50 lat, wówczas zasadniczą techniką zabiegową jest wyłuszczanie metodą laparoskopową. Laparoskopia polega na wprowadzeniu narzędzi do wnętrza jamy brzusznej przez niewielkie nacięcie wykonywane na dnie pępka. Po wprowadzeniu potrzebnych instrumentów, lekarz przeprowadzający operację obserwuje operowany narząd na monitorze dzięki umieszczonej w jamie sondzie.

Zabieg wyłuszczania

Zabieg wyłuszczania polega na nacięciu powierzchni jajnika skalpelem i usunięciu zlokalizowanego w jego wnętrzu guza wraz z okalającą go torebką poprzez odseparowanie guza od tkanki jajnika. Po zakończeniu operacji sprawdza się także powierzchnię wnętrza torebki obserwując ewentualne zmiany w jej tkance. Jeżeli budzą wątpliwość specjalisty, kierowane są do badania histopatologicznego.

U kobiet młodych, ze względu na szczególną troskę o jak najmniejsze ubytki w tkance jajnika, wyłuszczanie wykonuje się metodą elektrokoagulacyjną - otwarcie jajnika następuje przy użyciu igły elektrycznej.

Metody laparotomijne usuwania guzów jajnika

W przypadku zdiagnozowania dużej zmiany nowotworowej lub uzasadnionego przypuszczenia, że guz ma postać złośliwą, konieczne jest przeprowadzenie zabiegu metodą tradycyjną, czyli laparotomią.

Laparotomia polega na wykonaniu cięcia powłoki brzusznej i bezpośredniej (w odróżnieniu od laparoskopii) obserwacji pola zabiegowego. Rodzaje cięć uzależnione są przede wszystkim od wielkości zaobserwowanego guza i jego umiejscowienia. Leczenie operacyjne nowotworu złośliwego jajnika oparte jest na usunięciu całej macicy wraz z przydatkami, a także sieci większej i wyrostka robaczkowego.

Zabieg oszczędzający

Istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu oszczędzającego, choć działanie takie musi być poparte szczegółową analizą zasięgu nowotworu. Zabieg taki rekomendowany jest kobietom młodym, które planują macierzyństwo. Polega on na jednostronnym usunięciu przydatku z guzem połączonym z pobraniem wycinka z przeciwnego jajnika. Warunkiem do przeprowadzenia zabiegu oszczędzającego jest postać raka o stopniu nie wyższym niż I a. Oznacza to, że guz nie może zajmować obu jajników, a także nie stwierdzono wysięku otrzewnowego ani nacieku na torebkę guza, która z kolei nie może wykazywać uszkodzeń.

Rokowania przy guzach jajnika

Leczenie operacyjne guzów jajnika powinno być uzupełnione chemioterapią lub radioterapią. Przy czym ta pierwsza metoda wykazuje większą skuteczność. Rokowania wśród kobiet, u których zdiagnozowano raka jajnika drastycznie spadają im wyższy jest stopień wg klasyfikacji nowotworowej.

Lekarz Anna Syrkiewicz

Znajdź najlepszego lekarza