Torbiel galaretowata (ganglion)

Torbiel galaretowata, zwana również ganglionem, jest zbiornikiem wypełnionym gęstym i galaretowatym płynem. Powstaje jako wynik uszkodzenia pochewek ścięgnistych lub torebki stawu spowodowanego przez powtarzające się mikrourazy. Częściej występuje u kobiet niż mężczyzn, przeważnie między 20 a 40 rż. Najczęstszą lokalizacją jest okolica grzbietowa nadgarstka.

Do objawów torbieli galaretowatej należą: uwypuklona i czasami przesuwalna zmiana podskórna w kształcie guzka twardego w dotyku, ból, wzmożona wrażliwość na dotyk.

Rozpoznanie torbieli galaretowatej ustala się na podstawie obrazu klinicznego i dolegliwości występujących u chorego. W wątpliwych przypadkach konieczne jest wykonanie ultrasonografii lub rezonansu magnetycznego w celu różnicowania zmiany z innymi jednostkami chorobowymi (np. nerwiak, guz).

Leczenie obejmuje punkcję torbieli. Podawanie leków sterydowych nie jest obecnie polecane ze względu na znikomą skuteczność i trudne do przewidzenia skutki uboczne. Przy braku poprawy lub nawrocie torbieli stosuje się chirurgiczne wycięcie zmiany. Mimo leczenia zdarzają się nawroty torbieli, rzadziej w przypadku jej chirurgicznego usunięcia (w około 10% przypadków).

Dorota Kozera

Weryfikacja merytoryczna - dr Tomasz Matuszewski, specjalista chirurgii plastycznej, konsultant Kliniki Chirurgii Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Zdrowia Dziecka, a także Centrum Medycyny Sportowej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Konsultuje i operuje w Klinice Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Reki Model Med w Warszawie.

Bibliografia:

  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
  • T. Sz. Gaździk: Ortopedia i traumatologia.

Znajdź najlepszego lekarza