Zanokcica

Zanokcica (łac. paronychia) jest to zakażenie bakteryjne tkanek otaczających paznokieć. Do stanu tego dochodzi najczęściej wskutek nieprawidłowego wrastania paznokcia lub nieostrożnego obcinania skórek doprowadzających do uszkodzenia skóry wału paznokciowego.

Bakteriami chorobotwórczymi są: gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), paciorkowce (Streptococci), pałeczka jelitowa (Escherichia coli), pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Objawy to: ropień zlokalizowany w obrębie wału paznokciowego lub w jego pobliżu, wyciek treści ropnej spowodowany uciskiem, ból mający charakter pulsujący, zaczerwienienie i obrzęk oraz żółte zabarwienie pod płytką paznokciową.

Rozpoznanie ustalane jest na podstawie objawów klinicznych.

Leczenie zanokcicy

Leczenie zanokcicy polega przede wszystkim na chirurgicznym nacięciu i ewakuacji ropnia za pomocą drenażu, czasami usunięciu płytki paznokciowej wrastającego paznokcia lub tworzącego się pod płytką ropnia. W innych przypadkach oraz po zaopatrzeniu chirurgicznym stosuje się okłady, antybiotykoterapię oraz krótkotrwałe unieruchomienie palca.

Dorota Kozera

Artykuł został zweryfikowany przez dr Tomasza Matuszewskiego - specjalistę chirurgii plastycznej, konsultanta Centrum Medycyny Sportowej oraz Centrum Zdrowia Dziecka i Kliniki Chirurgii Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Konsultuje i operuje w Klinice Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Reki Model Med w Warszawie.

Bibliografia:

  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.

Znajdź najlepszego lekarza