Polipektomia

Termin polipektomia jest używany w medycynie dla zabiegu usuwania polipów. Polip jest to patologiczny twór, który uwypukla się nad powierzchnię błony śluzowej. Może występować w obrębie wszystkich narządów nią wysłanych. Polipy pojawiać się mogą m.in. w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych czy w układzie moczowym. Pojedyncze, małe polipy są najczęściej zmianami łagodnymi, jednak wzrastając mogą ulec zezłośliwieniu, dlatego też wykrycie tego typu patologii jest równoznaczne z koniecznością wykonania polipektomii.

Istnieją dwa sposoby usuwania polipów - operacja chirurgiczna oraz endoskopia. Endoskopia jest metodą mniej inwazyjną, obarczoną mniejszym ryzykiem powikłań i nie wymagającą zwykle znieczulenia ogólnego, dlatego też jest to metoda preferowana (choć nie we wszystkich przypadkach możliwa).

Polipy jelita grubego

Polipy jelita grubego najczęściej wykrywane są podczas kolonoskopii, czyli badania endoskopowego tego odcinka jelita wykonywanego z powodu istnienia dolegliwości, bądź też jako badanie przesiewowe. Każdy wykryty polip musi być usunięty. Polip może mieć szeroką podstawę, czyli "siedzieć" na błonie śluzowej, może mieć wąską szypułę i główkę. Bardzo małe polipy (takie, których średnica nie przekracza 4 mm) mogą być niszczone w czasie kolonoskopii specjalnymi podłączonymi do źródła prądu kleszczykami biopsyjnymi.

Polipy większe, posiadające szypułę, usuwane są również endoskopowo tzw. pętlą diatermiczną. Zakończone pętlą narzędzie jest wprowadzane przez kanał znajdujący się we wnętrzu rury endoskopu. Pętla jest zarzucana na polip, a następnie jest przez nią przepuszczany prąd elektryczny, co powoduje oddzielenie się szypuły polipa od błony śluzowej narządu.

Polipektomia operacyjna konieczna jest w przypadku polipów dużych (których średnica główki przekracza 4 cm, bądź średnica ich podstawy jest większa niż 2 cm).

Polipy usunięte w czasie polipektomii muszą być zawsze zbadane przez specjalistę pod mikroskopem (tzw. badanie histopatologiczne). Musi on odpowiedzieć na pytanie, czy w obrębie polipa nie były obecne komórki rakowe, a jeśli tak, to czy podczas polipektomii zostały one usunięte z wystarczającym marginesem zdrowych tkanek. W przypadku niedostatecznego marginesu, bądź też wykrycia szczególnie złośliwego typu nowotworu w obrębie polipa, konieczna może być operacja, podczas której usuwany jest odcinek jelita oraz okoliczne węzły chłonne.

Polipy w żołądku, dwunastnicy czy jelicie cienkim spotyka się znacznie rzadziej niż w jelicie grubym. Metody ich usuwania są podobne.

Przygotowanie do polipektomii endoskopowej

Przygotowanie do polipektomii endoskopowej nie różni się niczym od przygotowania do samej endoskopii, kolonoskopii czy gastroskopii. Konieczne jest stosowanie odpowiedniej diety, a także zaleconych przez lekarza leków przeczyszczających.

Czy zabieg jest bolesny?

Zabiegi endoskopowe, podczas których wykonywana jest polipektomia, przeprowadzane są po uprzednim podaniu pacjentowi leków uspokajających oraz przeciwbólowych. Dzięki temu usuwanie polipów jest praktycznie nieodczuwalne przez pacjenta. Czasami, jak na przykład w przypadku, gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony (nie współpracuje on z lekarzem podczas zabiegu), konieczne może być zastosowanie znieczulenia ogólnego.

Jakie mogą być powikłania polipektomii?

Powikłania polipektomii endoskopowej występują niezwykle rzadko, jednak mogą się zdarzyć. Obejmują one krwawienie z miejsca usunięcia polipa, jak również przedziurawienie ściany narządu. W skrajnych przypadkach powikłania mogą wymagać leczenia operacyjnego.

O czym należy pamiętać po polipektomii?

Postępowanie po zabiegu usunięcia polipa drogą endoskopową praktycznie nie różni się od postępowania po zabiegu kolonoskopii czy gastroskopii wykonywanych wyłącznie w celach diagnostycznych.

Bezpośrednio po zabiegu pacjent pozostaje jeszcze przez kilka godzin na obserwacji w szpitalu. Jeśli polipektomia wykonywana była w znieczuleniu ogólnym, pacjent nie powinien w dniu badania prowadzić pojazdów mechanicznych.

Lekarz Małgorzata Waszkiewicz

Bibliografia:

  • Szczeklik A. (red.): Choroby Wewnętrzne, wyd. Medycyna Praktyczna, 2005,
  • Szczeklik A., Gajewski P.: Choroby Wewnętrzne - kompendium, wyd. Medycyna Praktyczna, 2009,
  • Wojtuń S., Gil J., Koktysz R.: Endoskopowa polipektomia w profilaktyce raka jelita grubego, Polski Merkuriusz Lekarski, 2007, XXII,
  • Malinger S.: Polipektomia endoskopowa w profilaktyce raka i leczeniu polipów jelita grubego, Acta Endosc. Pol., 2000, 9.

Znajdź najlepszego lekarza