Udrażnianie przełyku metodą endoskopową

Częstą przyczyną niedrożności przełyku jest rak tego narządu. Nowotwór stopniowo zamyka jego światło, uniemożliwiając normalne odżywianie. Metody endoskopowe odgrywają bardzo ważną rolę w przywracaniu drożności przełyku. Mimo że procedury te nie prowadzą do wyleczenia, to znacząco poprawiają komfort życia chorych.

Czasami rak przełyku wykrywany jest w takim stadium, że nie jest już możliwe jego radykalne leczenie (czyli takie, które daje szansę na wyleczenie choroby). Wtedy podejmowane jest leczenie paliatywne, które ma na celu poprawę komfortu życia chorego, w tym między innymi zapewnienie możliwości normalnego odżywiania. Jeżeli guz jest duży i zamyka światło przełyku, przełykanie nie jest możliwe. Aby przywrócić drożność temu odcinkowi przewodu pokarmowego, jeżeli tylko stan chorego na to pozwala, wykorzystuje się metody endoskopowe.

Techniki endoskopowe

Mechaniczne rozszerzadła przełyku

Istnieje wiele technik endoskopowych stosowanych w celu udrożnienia przełyku. Jedną z nich jest zastosowanie mechanicznych rozszerzadeł przełyku, np. rozszerzadeł balonowych. Zasada ich działania jest prosta - specjalny balonik, z którego wypuszczone zostało powietrze jest wprowadzany przy pomocy endoskopu do zwężonego przez guz przełyku, a następnie pompowane jest do niego powietrze. Wypełniony balonik poszerza światło przełyku. Samo mechaniczne rozszerzenie światła przełyku poprzez ucisk guza nie daje jednak trwałych efektów, dlatego też metody mechaniczne są najczęściej jedynie wstępem do dalszego leczenia, czyli niszczenia tkanek guza.

Niszczenie tkanki guza

Tkankę guza można niszczyć różnymi metodami endoskopowymi. Dzięki specjalnemu oprzyrządowaniu wykorzystywać można w tym celu działanie wysokich temperatur (guz jest "spalany") przy zastosowaniu elektrokoagulacji, koagulacji laserowej, czy terapii mikrofalowej. Tkanka nowotworowa może być także "zamrażana" (zabieg ten określa się jako krioterapię endoskopową), traktowana promieniowaniem jonizującym czy substancjami chemicznymi. Najczęściej spośród wspomnianych wyżej metod stosowana jest metoda termiczna - argonowa koagulacja plazmowa oraz fotokoagulacja laserowa.

Wstrzykiwanie do guza stężonego alkoholu etylowego

Jest to metoda stosunkowo prosta, tania i szeroko dostępna. Niestety, efekty takiej terapii są zazwyczaj krótkotrwałe i zabiegi trzeba powtarzać co kilka tygodni.

Protezowanie przełyku

Proteza umieszczana w zwężonym przełyku ma kształt rurki. Światło tej rurki pozwala na przechodzenie pokarmów przez zwężony przez nowotwór odcinek narządu. W udrażnianiu przełyku stosowanych jest kilka rodzajów protez: protezy plastikowe czy samorozprężalne protezy metalowe. Aby jednak możliwe było endoskopowe założenie protezy (nawet samorozprężalnej) światło przełyku nie może być całkowicie zamknięte przez guz.

Lekarz Małgorzata Waszkiewicz

Bibliografia:

  • Vitale G.C., Rangnekar J., Hewlett S.C: Zaawansowane techniki endoskopii zabiegowej. Medycyna Praktyczna, 2003, 5(51),
  • Gil J., Wojtuń S., Kozłowski W., Koktysz R.: Możliwości endoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów przełyku, Polski Merkuriusz Lekarski, 2007, XXII,
  • Szczeklik A. (red.): Choroby Wewnętrzne, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.

Znajdź najlepszego lekarza