Hernioplastyka sposobem Bassiniego

Hernioplastyka sposobem Bassiniego jest tradycyjną techniką wykorzystywaną do chirurgicznego leczenia przede wszystkim przepuklin pachwinowych. Do rekonstrukcji zostają wykorzystane własne tkanki chorego. Zaliczana jest zatem do metod tzw. „napięciowych”, ponieważ między szytymi tkankami powstaje duże napięcie, co może skutkować nawrotem przepukliny.

 1. Chirurg dokonuje równoległego cięcia poprzecznego skóry i tkanki podskórnej do więzadła pachwinowego. Po dotarciu do kanału pachwinowego preparuje powrózek nasienny. Następnie odsłania worek przepuklinowy, otwiera go a zawartość odprowadza do jamy brzusznej. Po podwiązaniu podstawy worka przepuklinowego odcina jego dystalny (obwodowy) koniec. Szwami pojedynczymi zamyka ubytek w powięzi poprzecznej umacniając w ten sposób tylną ścianę kanału pachwinowego.
 2. Zszywanie więzadła pachwinowego z mięśniem skośnym wewnętrznym i poprzecznym
  Zszywanie więzadła pachwinowego z mięśniem skośnym wewnętrznym i poprzecznym.
  Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 10)

 3. W kolejnym etapie szwem niewchłanialnym umacnia ścianę górną poprzez połączenie mięśnia skośnego wewnętrznego i poprzecznego z więzadłem pachwinowym, czyli ścianą dolną.
 4. Zakładanie szwów przebiega od strony przyśrodkowej. Pierwszy szew zawiązywany jest w ten sposób, że przebiega przez powięź i okostną ponad guzkiem kości łonowej, a nadmiar nitki jest odcinany.
 5. Następne szwy biegną kolejno na zewnątrz aż do pierścienia pachwinowego wewnętrznego "na podwieszeniu".
  Uwaga na stosunki topograficzne więzadła pachwinowego z naczyniami!
 6. Po założeniu ostatniego szwu dokonywana jest ocena ukrwienia powrózka nasiennego. Na tym etapie szczególnie ważne jest nieuszkodzenie gałązki nerwów biodrowo-podbrzusznego i biodrowo-pachwinowego, które biegną na mięśniu skośnym wewnętrznym. Lepiej je przeciąć niż uchwycić w szew ze względu na możliwość silnych dolegliwości bólowych po zabiegu.
 7. Powrózek nasienny układany jest w "nowym kanale pachwinowym".
 8. Następnie chirurg odtwarza przednią ścianę kanału z rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego (zwykłe zbliżenie, szwy marszczące lub zdwojenie rozcięgna dachówkowato).
 9. Odtwarzanie przedniej ściany kanału pachwinowego
  Odtwarzanie przedniej ściany kanału pachwinowego.
  Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 11

 10. Po wykluczeniu krwawienia tkanka podskórna i skóra zostają zaszyte.

Bibliografia:

 • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 1.
 • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
 • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.

Znajdź najlepszego lekarza