Hernioplastyka sposobem Girarda

Hernioplastyka sposobem Girarda polecana jest zwłaszcza przy leczeniu niewielkich przepuklin, w których tylna ściana kanału pachwinowego jest dobrze zachowana. Należy do tzw. operacji napięciowych. Początkowe etapy operacji przebiegają podobnie jak w metodzie Bassiniego.

 1. Ponad powrózkiem nasiennym przyszywany jest mięsień skośny wewnętrzny do więzadła pachwinowego. W najniższej części zszywanych tkanek musi pozostać niewielka przestrzeń, przez którą przechodzić będzie powrózek nasienny, a jego ukrwienie musi być kontrolowane i nie zostać upośledzone.
 2. Drugą warstwę stanowi połączenie szwami przyśrodkowej blaszki rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego z więzadłem pachwinowym. Następnie chirurg naszywa zewnętrzną blaszkę rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego na blaszkę przyśrodkową pozostawiając również przestrzeń dla powrózka nasiennego.
 3. Druga warstwa szwów - Hernioplastyka sposobem Girarda
  Druga warstwa szwów.
  Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 12

 4. W ten sposób wzmocniona zostaje przednia ściana kanału pachwinowego mięśniem i dwiema warstwami powięzi nad powrózkiem.
 5. Zaszycie tkanki podskórnej i skóry.

Bibliografia:

 • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 1.
 • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
 • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.

Znajdź najlepszego lekarza