Hernioplastyka sposobem Marcyego

Hernioplastyka sposobem Marcy jest najprostszą techniką wskazaną u dorosłych w przypadkach przepukliny skośnej, początkowej. Nie wykorzystuje się tu siatek z tworzyw sztucznych, ale własne tkanki chorego. Zabieg skupia się przede wszystkim na naprawie pierścienia głębokiego.

  1. Chirurg dokonuje cięcia skóry i tkanki podskórnej równolegle do więzadła pachwinowego. Po dotarciu do kanału pachwinowego preparuje powrózek nasienny. Następnie odsłania worek przepuklinowy, otwiera go a zawartość odprowadza do jamy brzusznej. Po podwiązaniu podstawy worka przepuklinowego odcina jego dystalny (obwodowy) koniec. Szwami pojedynczymi zamyka ubytek w powięzi poprzecznej umacniając w ten sposób tylną ścianę kanału pachwinowego.
  2. W kolejnym etapie szwem niewchłanialnym zszywane jest rozcięgno mięśnia poprzecznego z pasmem biodrowo-łonowym w okolicy pierścienia głębokiego.
  3. Powrózek nasienny zostaje na swoim miejscu.
  4. Zaszycie tkanki podskórnej i skóry.

Bibliografia:

  • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 1.
  • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
  • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.

Znajdź najlepszego lekarza