Hernioplastyka sposobem McVaya

Hernioplastyka sposobem McVaya to zabieg wykonywany w sytuacjach, kiedy włókna więzadła pachwinowego lub pasma biodrowo-łonowego są osłabione lub w przypadku współistnienia przepukliny udowej. Należy ona do tzw. metod napięciowych stosowanych w leczeniu przepuklin. Jej istotą jest jednak wykonanie nacięcia zmniejszającego napięcie tkanek.

Warto wiedzieć, że pochewka mięśnia prostego nie posiada tylnej warstwy powięziowej, a przednia utworzona jest przez tkanki powięziowe mięśnia skośnego zewnętrznego i poprzecznego oraz wzmocniona rozcięgnem mięśnia skośnego.

  1. Zabieg rozpoczyna się od przyszycia ścięgna łączącego do więzadła Coopera (grzebieniowego - pokrywającego kość łonową przyśrodkowo od strony żyły udowej).
  2. Odcinek boczny do żyły udowej przyszywamy do więzadła pachwinowego.
  3. Cięcie odbarczające wykonywane jest na przedniej pochewce mięśnia prostego w celu zwolnienia napięcia powięzi, w miejscu, gdzie połączone rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego i poprzecznego brzucha tworzą pochewkę mięśnia prostego. Cięcie biegnie od okolicy grzebienia łonowego ku górze na odległość 5-8 cm.
  4. Dalej zabieg przebiega z typowym ułożeniem powrózka nasiennego i zamknięciem kanału pachwinowego jak w metodzie Bassiniego.
  5. Zaszycie tkanki podskórnej i skóry.

Bibliografia:

  • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 1.
  • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
  • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.

Znajdź najlepszego lekarza