Hernioplastyka sposobem Wolflera

Hernioplastyka sposobem Wolflera ma przebieg prawie identyczny jak w sposobie Girarda. Przebieg operacji jest nieco odwrotny, gdyż zdwojenie blaszek rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego wykonywane jest w odwrotnej kolejności.

  1. Zamknięcie tylnej ściany kanału pachwinowego jak w metodzie Girarda.
  2. Odwrotnie naszywane jest rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego: najpierw zewnętrzna blaszka pod blaszkę przyśrodkową.
  3. Następnie chirurg naszywa blaszkę przyśrodkową na blaszkę zewnętrzną.
  4. Zaszycie tkanki podskórnej i skóry.

Bibliografia:

  • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 1.
  • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
  • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.

Znajdź najlepszego lekarza