Hernioplastyka sposobem Zimmermanna

Hernioplastyka sposobem Zimmermanna należy do technik operowania przepuklin tzw. metodą napięciową. W odróżnieniu od metody Bassiniego, rezygnuje się tu z założenia ustalających szwów na więzadło pachwinowe i powięź mięśnia dźwigacza jądra.

 1. Po typowym uwidocznieniu kanału pachwinowego (tj. w metodzie Bassiniego) i zaopatrzeniu worka przepuklinowego chirurg oddziela powrózek nasienny od mięśnia dźwigacza jądra w obrębie pierścienia głębokiego.
 2. Następnie oddzielony powrózek nasienny zostaje odciągnięty dogłowowo, co pozwala na dobre odsłonięcie pierścienia pachwinowego głębokiego.
 3. Uwidocznienie pierścienia pachwinowego głębokiego
  Uwidocznienie pierścienia pachwinowego głębokiego.
  Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 11

 4. Powięź poprzeczną i więzadło pachwinowe zszywa się zwężając do fizjologicznych rozmiarów pierścień pachwinowy głęboki.
 5. Po założeniu szwu zamyka się rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego i odtwarza pierścień pachwinowy powierzchowny.
 6. Odtworzenie pierścienia pachwinowego
  Odtworzenie pierścienia pachwinowego.
  Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 11

 7. Zaszycie tkanki podskórnej i skóry.

Bibliografia:

 • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 1.
 • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
 • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.

Znajdź najlepszego lekarza