Doktoraty i habilitacje

Wycinek artykułu Macieja Radwana Rybińskiego 'Nauka i jej prace', zamieszczonego w DZIENNIKU POLSKIM z dnia 05.03.1999 na str. 10 przedstawiającego ciekawe tytuły prac doktorskich i habilitacyjnych.

Doktoraty

 1. "Analiza przypadków nieszkodliwości hazardu w automatach sekwencyjnych"
 2. "Badania cytometryczne żołnierzy z moczeniem nocnym"
 3. "Badania nad poprawnością wykonania własnych ruchów tanecznych"
 4. "Brodawki językowe u naczelnych" (redaktorów)
 5. "Ciała obce w przełyku w materiale szpitala więziennego"
 6. "Czasowa wydajność ogierów państwowych"
 7. "Dochodzenie rozbojów"
 8. "Dynamika kosiarek w aspekcie metodyki badań"
 9. "Fizyko-chemiczne i smakowo-zapachowe cechy serów poddanych działaniu prądu stałego"
 10. "Formy gry w palanta na obszarze Polski"
 11. "Konaksje wyższych rzędów"
 12. "Konstrukcja wieży ciał klas"
 13. "Monotoniczność przy pewnych stałych założeniach"
 14. "Niektóre zagadnienia farmakologicznego leczenia alkoholików w świetle własnych doświadczeń"
 15. "Niektóre aspekty kulturowe dziejów melancholii"
 16. "O sprężaniu ustrojów ciągłymi układami cięgien"
 17. "Problemy statystyki przepływów międzygałęziowych"
 18. "Przenoszenie nadwrażliwości typu późnego u świnek morskich"
 19. "Przepływy miedzyzałogowe"
 20. "Przydatność córek różnych buhajów do użytkowania w fermach krów mlecznych"
 21. "Rola klas uzawodowionych"
 22. "Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna funkcjonariuszy ZOMO"
 23. "Ruch wężykowaty pojazdu gąsienicowego"
 24. "Sezonowość spożycia ludności wiejskiej w województwie krakowskim"
 25. "Trwanie życia zawodowego"
 26. "Udział wody w odżywianiu się gęsi domowej zielonymi roślinami"
 27. "Wartości i normy etyki funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej"
 28. "Wibracyjne dobijanie wątku"
 29. "Wpływ ćwiczeń siłowych na zrozumienie mowy"
 30. "Wpływ moczu schizofrenika na hodowlę kropidlaka czarnego"
 31. "Wpływ sesji egzaminacyjnej na stan biologii pochwy u studentek środowiska wrocławskiego"
 32. "Zagadnienie płaskostopia u górników"

Habilitacje

 1. "Górotwór jako materiał prosty z zanikającą pamięcią"
 2. "Kontrola rytmiki aktywności ruchowej świerszcza domowego"
 3. "Pewne problemy pełzającego wyboczenia prętów"

Znajdź najlepszego lekarza