Diagnostyka i leczenie raka jądra

Podstawowym badaniem w diagnostyce raka jądra jest badanie palpacyjne, w którym urolog ocenia jądra i węzły chłonne oraz przede wszystkim ultrasonografia jąder. Kolejny krok to oznaczenie poziomów markerów nowotworowych: beta-HCG, AFP, LDH. W przypadku nienasieniaków stwierdza się znaczne podwyższone beta-HCG oraz AFP, zaś w nasieniakach beta-HCG. Rozpoznanie choroby można ustalić na podstawie wyniku badania histopatologicznego pobranego w całości jądra. W raku jądra nie wykonuje się biopsji.

Leczenie raka jądra

Pierwszym etapem leczenia jest orchidektomia, czyli usunięcie jądra niezależnie od stopnia zaawansowania. Dalsze postępowanie różni się w poszczególnych typach histologicznych raka, zależy także od stopnia zaawansowania czy ryzyka.

W nasieniakach leczeniem początkowym jest radioterapia węzłów okołoaortalnych i miednicznych, w stopniu zaawansowanym natomiast stosuje się chemioterapię (bleomycyna, etopozyd, cisplatyna) lub leczenie skojarzone (radiochemioterapia).

Nienasieniaki cechuje niska promieniowrażliwość, dlatego w początkowym stadium choroby wykonuje się uzupełniającą limfadenektomię zaotrzewnową lub pozostaje pod ścisłą obserwacją, a w stopniu zaawansowanym, podobnie jak w nasieniakach, stosuje chemioterapię.

Rokowanie jest optymistyczne. Szacuje się, że 5-letnie przeżycie dla nasieniaków wynoszą 100% w I stadium, 70-90% w II stadium, 70% w III stadium zaawansowania choroby. W przypadku nienasieniaków odpowiednio: 90%, 80% i 70%.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, pod red. R. Kordka.
  • Patologia Robbinsa V. Kumar, R. Cotran, S. Robbins, pod red. W. Olszewskiego.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje