Zabieg metodą Winkelmanna w leczeniu wodniaka jądra

Zabieg metodą Winkelmanna w leczeniu wodniaka jądra:

 1. Cięcie skórne wykonujemy w okolicy pachwinowej lub u nasady moszny, w niektórych przypadkach przedłużamy cięcie na mosznę. Najpierw wyszukujemy powrózek nasienny, który wyosabnia się i bierze na cienkie lejce gumowe. Wodniak wraz z jądrem wypreparowujemy na tępo z moszny i wyłaniamy poza ranę. Jądro wstawia się w ranę operacyjną przez naciskanie na mosznę.
 2. Cięcie skórne w operacji wodniaka jądra
  Cięcie skórne w operacji wodniaka jądra.
  Źródło: Chirurgia operacyjna; Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 292

 3. Kolejno przecinamy poszczególne osłonki jądra i przesuwamy je aż do ich zagięcia. Przeważnie udaje się nam bez uszkodzenia wypreparować aż do górnej granicy wodniaka otoczkę worka wodniaka ukształtowaną przez błonę podstawną jądra.
 4. Przecięcie osłonek jądra
  Przecięcie osłonek jądra.
  Źródło: Chirurgia operacyjna; Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 292

 5. Po usunięciu znacznej objętości płynu z wodniaka (przez nakłucie lub punktowe nacięcie otoczki) nacinamy podłużnie całą ścianę wodniaka.
 6. Wewnętrzne osłonki jądra wywijamy na zewnątrz i zeszywamy ze sobą. W ten sposób ich wewnętrzne powierzchnie pozostają odwrócone na zewnątrz. Konieczne jest szczególnie dokładne tamowanie krwawienia.
 7. Przecięcie osłonek jądra
  Zszycie osłonek ze sobą.
  Źródło: Chirurgia operacyjna; Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 292

 8. Zabieg kończymy przez zaszycie powięzi nasiennej wewnętrznej, tkanki tłuszczowej podskórnej i skóry. Dla zabezpieczenia przed powstaniem krwiaka (obok drenażu) dobrze jest założyć opatrunek uciskowy.

Znajdź najlepszego lekarza