Wodniak jądra

Wodniak jądra spowodowany jest nagromadzeniem przezroczystego płynu między błoną trzewną i ścienną błony surowiczej jądra. Płyn w ilości od kilkudziesięciu do kilkuset mililitrów jest barwy bursztynowej. Często po urazie, po nakłuciu jądra lub w przypadku nowotworu jądra, płyn jest zabarwiony krwią. Wodniaki jądra dzielimy na wrodzone i nabyte. W różnicowaniu wodniaka jądra wrodzonego i nabytego należy w głównej mierze wziąć pod uwagę wiek pacjenta.

Wodniak jądra wrodzony

Wodniak jądra wrodzony rozpoznaje się w wieku noworodkowym i dziecięcym. Występuje u około 6% chłopców nowo narodzonych. Gromadzenie się płynu otrzewnowego wewnątrz moszny, między obiema blaszkami osłonki pochwowej jądra, następuje w wyniku nie zrośnięcia się wyrostka pochwowego. Dopóki wyrostek pochwowy jest otwarty, zawartość płynna może przemieszczać się do jamy otrzewnowej. Dlatego też wielkość wodniaków może zmieniać się z dnia na dzień na skutek zmiany pozycji ciała.

Rozpoznawanie wodniaka jądra wrodzonego

Moszna jest powiększona. Skóra moszny nie jest zaczerwieniona, lecz gładka, napięta i niebolesna. Występuje objaw przeświecania (rozproszenie światła po podświetleniu wodniaka latarką). Często powiększenie worka mosznowego jest małe po przebudzeniu. Powiększa się wieczorem i dziecko może skarżyć się na uporczywy ból.

Różnicowanie wodniaka jądra wrodzonego

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić przepuklinę pachwinową (schodzącą do moszny czyli mosznową).

Leczenie wodniaka jądra wrodzonego

Leczenie wodniaka jądra wrodzonego należy rozpocząć dopiero po ukończeniu 2 roku życia, ponieważ może nastąpić samoistne zarośnięcie wyrostka pochwowego. Dopiero po dwuletniej obserwacji utrzymujące się wodniaki jąder należy leczyć chirurgicznie. Operacja podobna jest do operacji przepukliny pachwinowej z dodatkowym wycięciem wyrostka pochwowego.

Wodniak jądra nabyty

Występuje przeważnie u chorych dorosłych. Może być następstwem urazu oraz ostrego, przewlekłego i nieswoistego zapalenia jądra lub najądrza. Także wystąpuje w przebiegu nowotworu jądra. Przyczyną gromadzenia się płynu w osłonce jądra jest zaburzenie równowagi pomiędzy wydzielaniem a wchłanianiem płynu przez osłonkę pochwową. Duża zawartość płynu w mosznie utrudnia choremu chodzenie, może wywoływać dolegliwości bólowe. Płyn wpływa niekorzystnie na wytwarzanie plemników, a w niektórych przypadkach powoduje zanik jądra i następowo czasami niepłodność.

Rozpoznawanie wodniaka jądra nabytego

Wodniak jądra przy badaniu palpacyjnym jest niebolesny, balonowaty, sprężysty, gładki i daje efekt przeświecania (przy podświetlaniu latarką rozprasza światło). Oddawanie moczu w przypadku wodniaka jądra jest prawidłowe. Metodą rozpoznawczą jest USG jądra. Jest to badanie bardzo cenne i nieinwazyjne, a poza tym obraz jest odmienny dla innych jednostek chorobowych związanych z jądrami. Wyniki badań laboratoryjnych w przypadkach niepowikłanych wodniaków nie wykazują zmian patologicznych.

Różnicowanie wodniaka jądra nabytego

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić przepuklinę pachwinową (schodzącą do moszny czyli mosznową), nowotwór jądra i zapalenie jądra. Charakterystycznymi objawami przepukliny mosznowej jest stwierdzenie wrót przepukliny i możliwość odprowadzenia zawartości worka przepuklinowego - tymi objawami różni się przepuklina od wodniaka jądra. Zapalenie jądra jest bardzo bolesne, skóra moszny zaczerwieniona i obrzęknięta. Dla wykluczenia nowotworu jądra, zapalenia jądra i przepukliny mosznowej, konieczne jest badanie ultrasonograficzne (USG).

Leczenie wodniaka jądra nabytego

Leczenie nabytego wodniaka jądra jest jedynie operacyjne. Wykonuje się z reguły dwa typy zabiegów: metodą Winkelmanna i metodą von Bergmanna.

Na podstawie artykułu dr hab. med., specjalisty urologa, Ferdynanda Tylocha "Wodniak jądra".

Znajdź najlepszego lekarza