Klasyfikacja TNM zaawansowania raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy)

Cecha T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny
T1 - guz nacieka błonę podśluzową
T2 - guz nacieka warstwę mięśniową
T3 - guz nacieka warstwę mięśniową właściwą i błonę surowiczą lub tkankę okołookrężniczą
T4 - guz przerasta błonę surowiczą oraz nacieka sąsiednie narządy

Cecha N - regionalne węzły chłonne
Nx - nie można ocenić węzłów chłonnych
N0 - nie stwierdza się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1 - przerzuty obecne w 1 - 3 regionalnych węzłach chłonnych
N2 - przerzuty obecne w 4 i więcej regionalnych węzłach chłonnych

Cecha M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
M1 - stwierdza się przerzuty odległe

Stopnie zaawansowania raka okrężnicy i odbytnicy

Stopień 0 - TisN0M0
Stopień I - T1N0M0, T2N0M0
Stopień II - T3N0M0, T4N0M0
Stopień III - T1-4N1-3M0
Stopień IV - T1-4N0-3M1

Pięcioletnie przeżycie dla stopnia 0 wynosi 100%, dla stopnia I 85-100%, II- 50-80%, III- 30-60% i dla IV <5%.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje