Polipy jelita grubego

Polip to każde uwypuklenie ponad powierzchnię ściany jelita grubego w kierunku jego światła. Na podstawie kształtu wyróżnia się polipy siedzące, kosmkowe i uszypułowane. Najczęstszym typem polipa, który występuje u dorosłych jest gruczolak.

Podział histologiczny polipów jelita grubego:

  1. Polipy nienowotworowe: hiperplastyczne (średnica <5mm), zapalne (np. w chorobie Leśnieowskiego-Crohna), łagodne, młodzieńcze i Peutza-Jeghersa-Touraine’a.
  2. Polipy nowotworowe: gruczolaki, rakowiak, polipy tkanki łącznej.

Polipy gruczolakowate

Polipy gruczolakowate występują szczególnie u osób po 30 rż. Głównym ich objawem jest krwawienie, rzadko masywne. Może również wystąpić niedokrwistość, domieszka śluzu w kale, uczucie stałego parcia na stolec. Polipy gruczolakowate niosą ze sobą zwiększone ryzyko przemiany w nowotwór złośliwy zwłaszcza, jeśli jest to polip kosmkowy lub ma rozmiar większy niż 2 cm.

Diagnostyka polipów gruczolakowatych

Największe znaczenie w rozpoznawaniu polipów ma kolonoskopia, która pozwala nie tylko wykryć zmianę, ale również pobrać materiał do badania histopatologicznego. Poza tym można wykonać doodbytniczy wlew cieniujący, który jednak nie jest tak czuły jak badanie endoskopowe.

Leczenie polipów gruczolakowatych

Rozpoznanie polipa w badaniu kolonoskopowym jest wskazaniem do jego usunięcia. Polipy > 4 mm usuwa się za pomocą pętli diatermicznej podczas endoskopii. Zaś mniejsze polipy niszczy się specjalnymi kleszczykami. Większe polipy ( > 2-3 cm) usuwa się przez laparotomię. Po usunięciu gruczolaka zaleca się okresową kontrolę. W przypadku, gdy zmiany były większe > 1 cm lub mnogie badanie powtarza się po 3 oraz 5 latach.

Polipowatość rodzinna

Polipowatość rodzinna jest chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący, która charakteryzuje się obecnością setek lub tysięcy polipów gruczolakowatych. U chorych w 30-40 rż. ryzyko rozwoju raka wynosi aż 100%.

Leczenie polipowatości rodzinnej

Leczenie polipowatości rodzinnej polega na usunięciu jelita grubego wraz z polipami przed rozwojem raka. Zazwyczaj usuwa się samą okrężnicę (kolektomia) lub całe jelito grube z utworzeniem nowej odbytnicy za pomocą zbiornika z jelita cienkiego i zespolenie go z odbytem (operacja typu pouch).

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1.
  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.

Znajdź najlepszego lekarza