Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) jest przewlekłym nieswoistym zapaleniem błony śluzowej i podśluzowej najpierw odbytnicy, potem przez ciągłość kolejnych odcinków okrężnicy. Choroba prowadzi do powstania wielu owrzodzeń, które mogą być źródłem krwawienia. Szczyt zachorowalności na colitis ulcerosa występuje między 20 a 40 rż. Przyczyna choroby jest jak do tej pory niejasna. Za czynniki biorące udział w jej powstawaniu uważa się czynniki genetyczne, środowiskowe (bakterie jelitowe) oraz immunologiczne (wzrost aktywności limfocytów T).

Pierwszymi typowymi objawami choroby jest biegunka z domieszką śluzu i krwi w kale. Czasami zamiast biegunki występują zaparcia. Ponadto pojawiają się bóle brzucha, gorączka, spadek masy ciała, a w zaostrzeniach choroby również odwodnienie, obrzęki, tachykardia i niedokrwistość. Choroba ma zmienny przebieg. Występują rzuty (zaostrzenia) choroby oraz okresy remisji, w których dochodzi do poprawy stanu chorego.

Do powikłań wrzodziejącego zapalenia jelita grubego należą: polipowatość zapalna, ostre rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum), które jest groźnym stanem zagrożenia życia, rak jelita grubego, perforacja okrężnicy, krwotok z jelita grubego, zwężenia i przetoki. Pozajelitowe powikłania to: zapalenie dużych stawów, rumień guzowaty, zapalenie tęczówki lub spojówek, stłuszczenie wątroby oraz zakrzepica żylna.

Diagnostyka wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Decydującym badaniem w celu rozpoznania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest badanie endoskopowe, biopsja błony śluzowej oraz wlew cieniujący z barytem.

Kryteria Truelovea i Wittsa pozwalające określić ciężkość rzutów choroby.

 • Rzut lekki charakteryzujący się oddawaniem ≥ 4 stolców dziennie z domieszką śluzu i krwi, bez gorączki, tachykardii i niedokrwistości.
 • Rzut ciężki, w którym wypróżnienie odbywa się ≥ 6 razy w ciągu doby z dużą domieszką krwi, gorączką > 37,8 o C, tachykardią, niedokrwistością i wysokim OB.
 • Rzut średnio ciężki, który jest stanem pośrednim między rzutem lekkim a ciężkim.
  • Dorota Kozera

   Bibliografia:

   • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1.
   • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
   • J. Fibak: Chirurgia.
   • H.G. Grewe, K. Kremer: Chirurgia operacyjna, Tom 2.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje