Gastroenterologia po łacinie

 • colica,-ae /f/ flatulens - kolka z zatrzymania gazów
 • colica intestinalis - kolka jelitowa
 • lingua,-ae /f/ obtacta - język obłożony nalotem
 • glossopyrosis,-is /f/ - pieczenie języka
 • aptyalismus,-i /m/ - suchość w ustach
 • ructatio,-onis /f/ - odbijanie się
 • regurgigatio-onis /f/ - odbijanie się ze zwracaniem treści pokarmowej
 • pyrosis,-is /f/ - zgaga
 • refluxus,-us /m/ gastroesophagealis, morbus,-i /m/ refluxosus oesophagi, oesophagitis e refluxu - choroba refluksowa - przełyku (zarzucanie żołądkowo-przełykowe)
 • gastralgokenosis,-is /f/ - ból żołądka na czczo
 • gastroperiodynia,-ae /f/ - okresowy ból żołądka
 • cirrhosis,-is /f/ hepatis postinflammatoria, cardiaca (venostatica) - marskość wątroby pozapalna, sercowa (zastoinowa)
 • cholangiopathia,-ae /f/ - choroba przewodów żółciowych
 • cholecystitis,-idis /f/ calculosa - kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • diverticulosis intestini - uchyłkowatość jelit
 • diverticulitis,-idis /f/ - zapalenie uchyłka (uchyłków)
 • atonia,-ae /f/ intestinalis = meteorismus - wzdęcie jelit, bębnica
 • diarrhoea,-ae /f/ allergica, nervosa (emotiva), cruenta (haemorrhagica), steatorrhoea - biegunka alergiczna, nerwicowa, krwotoczna, tłuszczowa
 • obstipatio,-onis /f/ = constipatio - zaparcie
 • incontinentia,-ae f alvi - nietrzymanie stolca
 • tenesmus,-i m ani - bolesne parcie na stolec
 • melaena,-ae f - stolce smołowate
 • Sanguinatio e tractu alimentario = Sanguinatio e tractu digestivo - krwawienie z przewodu pokarmowego
 • Status post sanguinationem e tractu digestivo, gastrorrhagiam - stan po krwotoku z przewodu pokarmowego, krwotoku z żołądka<
 • Observatio quoad morbum refluxosum oesophagi, fissuram ani - badanie w kierunku choroby refluksowej przełyku, szczeliny odbytu

Znajdź najlepszego lekarza