Ogólne zwroty i wyrazy łacińskie

 • ad dextram, ad sinistram (ad dx., ad sin.) - po stronie prawej, lewej
 • algor,-oris /m/ - dreszcze
 • ad explorationem - do diagnostyki
 • auctus,-a,-um - powiększony
 • causalgia,-ae /f/ - ból piekący
 • cephalea = cephalgia,-ae /f/ - ból głowy
 • diagnosis ex iuvantibus - diagnoza na podstawie wyników leczenia
 • diagnosis probabilis - przypuszczalne rozpoznanie
 • epigastralgia,-ae /f/ - ból nadbrzusza
 • error,-oris /m/ iatreus - błąd w sztuce lekarskiej
 • exacerbatio,-onis /f/ morbi - zaostrzenie w przebiegu choroby
 • in anamnesi - w wywiadzie
 • incipiens,-ntis - rozpoczynający się
 • in tractu - w trakcie
 • latus,-eris dexter, sinister - strona prawa, lewa
 • lumbago = lumbalgia,-ae /f/ - ból lędźwi
 • morbus,-i /m/ (mb.) concomitans - choroba współistniejąca
 • olim facta - niegdyś wykonane
 • olim peracta - niegdyś przebyte
 • peractus,-a,-um - przebyty
 • probabiliter (prob.) - prawdopodobnie
 • prognosis,-is /f/ incerta - niepewne rokowanie
 • menstrualgia,-ae /f/ - ból miesiączkowy
 • panalgesia,-ae /f/ - bolesność ogólna
 • propter (ppt.)...(z Acc.) - z powodu
 • protrahens,-ntis - przedłużający
 • pyrexia,-ae /f/ - gorączka
 • recidivans,-ntis - nawracający
 • sanguinans,-ntis - krwawiący
 • sensibilisatio,-onis /f/ contra Pyralginum - uczulenie na pyralginę
 • stadium,-ii /n/ decrementi - ustępowanie choroby
 • statim - natychmiast
 • status,-us /m/ subfebrilis - stan podgorączkowy
 • tremor,-oris /m/ - drżenie
 • trepidatio,-onis /f/ manuum - drżenie rąk
 • Arteriosclerosis obliterans extremitatis inferioris utriusque - miażdżyca zarostowa obu kończyn dolnych
 • Claudicatio intermittens ad investigationem (in investigatione) - chromanie przestankowe do diagnostyki (w trakcie diagnozowania)
 • Dolores abdominis a V mensibus - bóle brzucha od 5-ciu miesięcy
 • Pancreatitis chronica exacerbata - zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki
 • Metastases ad pulmones suspectae - podejrzenie przerzutów do płuc
 • Nephrolithiasis ad dextram - kamica nerkowa po prawej stronie
 • Colica renalis - kolka nerkowa
 • Cholecystectomia facta - wykonane wycięcie pęcherzyka żółciowego
 • Tumor abdominis in exploratione - guz brzucha w trakcie badania
 • Ulcus ventriculi suspectum - podejrzenie wrzodu żołądka
 • Varices crurum = Varices cruris utriusque - żylaki podudzi

Znajdź najlepszego lekarza