Przepuklina po łacinie

 • hernia,-ae (h.) /f/ - przepuklina
 • h. congenita - przepuklina wrodzona
 • h. acquisita - przepuklina nabyta
 • h. posttraumatica - przepuklina pourazowa
 • h. interna - przepuklina wewnętrzna
 • h. externa - przepuklina zewnętrzna
 • h. reponibilis (libera) - przepuklina odprowadzana (wolna)
 • h. irreponibilis - przepuklina nieodprowadzalna
 • h. incarcerata - przepuklina uwięźnięta
 • h. strangulata - przepuklina zadzierzgnięta
 • h. abdominalis - przepuklina brzuszna
 • h. inguinalis - przepuklina pachwinowa
 • h. inguinalis indirecta (obliqua, externa, lateralis) - przepuklina pachwinowa skośna
 • h. inguinalis directa (interna, medialis) - przepuklina pachwinowa prosta
 • h. scrotalis - przepuklina mosznowa
 • h. femoralis - przepuklina udowa
 • h. umbilicalis - przepuklina pępkowa
 • h. paraumbilicalis - przepuklina okołopępkowa
 • h. lineae albae - przepuklina linii białej, nadbrzusza
 • h. ventralis (cicatricea) - przepuklina w bliźnie pooperacyjnej
 • h. obturatoria - przepuklina zasłonowa
 • h. lumbalis - przepuklina lędźwiowa
 • h. glutealis - przepuklina pośladkowa

Znajdź najlepszego lekarza