Laparoskopia - wady, zaledy, powikłania, przeciwwskazania

Laparoskopia jest to wziernikowanie jamy otrzewnej, peritoneoskopia za pomocą specjalistycznego sprzętu, w którym podstawową rolę odgrywa tor wizyjny. Początkowo laparoskopia służyła tylko do diagnostyki wnętrza brzucha, a także umożliwiała wykonanie celowanej biopsji. Możliwość wykonywania tą drogą zabiegów operacyjnych pojawiła się dopiero niedawno.

Zalety i wady laparoskopii

Zalety laparoskopii:

 • skrócenie czasu leczenia (gojenia się rany, okresu rekonwalescencji),
 • mniejsze nacięcie (lepszy efekt kosmetyczny),
 • mniejszy stres emocjonalny (krótki pobyt w szpitalu),
 • mała inwazyjność i traumatyzacja,
 • pewna i szybka diagnostyka,
 • statystycznie mniejsza liczba powikłań.

Wady laparoskopii:

 • technika trudniejsza od laparotomii klasycznej,
 • względnie wysokie koszty zabiegu (droga aparatura),
 • gorszy dostęp do niektórych narządów.

Przeciwwskazania do laparoskopii

Bezwzględne przeciwwskazania do laparoskopii:

 • brak zgody pacjenta,
 • niewyrównana niewydolność krążeniowo-oddechowa,
 • rozlane zapalenie otrzewnej,
 • bębnica,
 • skaza krwotoczna,
 • wstrząs krwotoczny w fazie koagulopatii,
 • stan po rozległych operacjach żołądkowo-jelitowych z powodu choroby nowotworowej.

Względne przeciwwskazania do laparoskopii:

 • przepuklina przeponowa wcześniej rozpoznana,
 • nadciśnienie III i IV stopnia,
 • przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa,
 • stan po przebytym zawale serca,
 • choroba wieńcowa serca,
 • zaburzenia przewodnictwa w sercu,
 • guzy w jamie brzusznej większe od pięści,
 • przebyte liczne operacje w jamie brzusznej,
 • ciąża powyżej 12 tygodni,
 • zapalenie otrzewnej miednicy małej,
 • nadmierna otyłość,
 • podeszły wiek pacjenta.

Powikłania laparoskopii

 1. Związane z wykonaniem odmy otrzewnowej:
  • odma podskórna i nadotrzewnowa,
  • odma pozaotrzewnowa z wtórną odmą klatki piersiowej, śródpiersia i szyi,
  • wypełnienie gazem jelit lub żołądka,
  • uszkodzenie naczyń powłok oraz uszkodzenie dużych naczyń jamy brzusznej,
  • zator gazowy.
 2. Spowodowane wprowadzeniem do jamy brzusznej trokaru i laparoskopu:
  • uszkodzenie naczyń powłok brzusznych,
  • przebicie żołądka i uszkodzenie jelit,
  • uszkodzenie dużych naczyń jamy brzusznej,
  • powikłania związane z manipulacjami optyką laparoskopu (np. uszkodzenie zrostów, surowicówki jelit lub naczyń sieci).
 3. Wywołane różnicą ciśnienia między jamą otrzewną a sródpiersiem przy nadmiernym ciśnieniu gazu w jamie brzusznej, co może spowodować zaburzenia krążenia obwodowego lub czynności serca, do zatrzymania akcji serca włącznie.
 4. Związane z laparoskopią diagnostyczną:
  • spowodowane wprowadzeniem do jamy brzusznej i stosowaniem sondy - manipulatora,
  • związane z wprowadzeniem do jamy brzusznej drugiego trokaru w laparoskopii techniką tzw. "dwu wkłuć",
  • występujące przy stosowaniu instrumentów bez lub/i z użyciem prądu elektrycznego i energii lasera.
 5. Zakażenie miejscowe i ogólne.
 6. Związane ze znieczuleniem.
 7. Uwarunkowane rodzajem gazu stosowanego do wytworzenia odmy otrzewnowej.

Zalecenia laparoskopii

Znajdź najlepszego lekarza