Operacje laparoskopowe narządów miąższowych

Operacje laparoskopowe narządów miąższowych. Najczęściej operowanymi narządami miąższowymi jest wątroba i śledziona. W dobrze dobranych wskazaniach laparoskopowe operacje tych narządów są metodą znacznie korzystniejszą od zabiegów klasycznych. Jednym ze wskazań do operacji laparoskopowej są pojedyncze lub rzadziej mnogie torbiele wątroby oraz śledziony.

Podstawowym zabiegiem tak w przypadku cyst pierwotnych jak i pourazowych jest ich fenestracja. Zabieg polega na wycięciu w ścianie torbieli szerokiego "okna" oraz zniszczeniu wyściółki poprzez skoagulowanie nożem elektrycznym lub plazmą argonową. Operacja jest stosunkowo łatwa technicznie i daje doskonałe rezultaty.

W ostatnich latach coraz częściej wykonywane są zabiegi usunięcia śledziony techniką laparoskopową. Najlepszym wskazaniem są schorzenia hematologiczne przebiegające z nadmierną czynnością krwinkogubną z reguły bez znaczącego powiększenia samego narządu (plamica małopłytkowa lub anemie hemolityczne). Badanie histopatologiczne nieuszkodzonego narządu nie jest wówczas konieczne, zatem możliwe jest usunięcie go po rozkawałkowaniu przez typowy otwór po trokarze.

Wycięcie śledziony dla celów diagnostycznych lub z powodu, chłoniaka wymaga usunięcia jej przez niewielką laparotomię, ażeby możliwe było dokładne badanie histopatologiczne. Sam narząd jest wtedy zwykle powiększony, co znacznie utrudnia zabieg. Wyjątkowo rzadko wykonuje się splenektomię laparoskopową z powodu urazowego pęknięcia.

Zabieg laparoskopowego usunięcia śledziony w pełni zasługuje na miano operacji "minimalnie inwazyjnej" nie tylko z powodu zmniejszenia urazu operacyjnego dzięki uniknięciu dużej rany powłok. Technika samej operacji jest zupełnie odmienna. Cały zabieg wykonywany jest "in situ" z minimalną utratą krwi. Chorzy ci z reguły nie wymagają przetoczeń preparatów krwi.

Opis splenektomii laparoskopowej zobaczysz w dziale: Śledziona: Splenektomia laparoskopowa

Znajdź najlepszego lekarza