Operacje laparoskopowe

Nie ma obecnie takiego zabiegu, którego nie próbowano by wykonywać techniką laparoskopową. Najczęściej wykonywanym zabiegiem laparoskopowym jest cholecystektomia. Laparoskopowo można wykonać herniotomię, fundoplikaję, appendektomię, wagotomię, zeszyć przedziurawiony wrzód, resekować jelita oraz operować narządy miąższowe. Także wykonuje się zabiegi diagnostyczne, np. biopsję. Oczywiście laparoskopię szeroko wykorzystuje się w ginekologii.

Pierwszą operację przepukliny wykonano w 1989 r. Po wypreparowaniu worka przepuklinowego wprowadza się do jamy otrzewnej siatkę polipropylenową, którą za pomocą staplera przyszywa się do wrót przepukliny i następnie pokrywa odpreparowaną uprzednio otrzewną.
Coraz bardziej popularne są obecnie metody, w których stosuje się większe siatki, pokrywające obszar od spojenia łonowego do więzadła Coopera i od kolca biodrowego przedniego górnego aż do kresy białej. Wyniki są dobre, rehabilitacja krótka.

Appendektomia laparoskopowa

Po wytworzeniu odmy wprowadza się 3-4 trokary. Wyszukawszy wyrostek robaczkowy odpreparowuje się go, zakładając klipsy na krezeczkę, a potem odcina się wyrostek od krezeczki. Następnie zamyka się 2 pętlami podstawę, odcinając pozostałą część wyrostka. Pacjent może opuścić szpital po 12 do 24 h od operacji. Więcej o appendektomii laparoskopowej.

Fundoplikacja typu Nissena

Dostęp uzyskuje się przez 5 wkłuć trokarów. Wypreparowuje się okolicę rozworu przełykowego i odprowadza przepuklinę. Następnie zeszywa się odnogi przepony zmniejszając światło rozworu. W dalszym etapie wykonuje się fundoplikację tak jak w metodzie otwartej.

Znajdź najlepszego lekarza