Incydentaloma - przypadkowo wykryty guz nadnerczy

Incydentaloma to przypadkowo wykryty guz nadnerczy podczas badania obrazowego (ultrasnogorafia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Wykrywany jest najczęściej u osób po 60 rż., szczególnie u kobiet.

Przypadkowo wykryty guz nadnerczy jest znacznie częściej łagodnym guzem pierwotnym wywodzącym się z kory nadnercza. Najczęściej są to gruczolaki, które mogą być zarówno czynne, jak i nieczynne hormonalnie. Rzadziej są to: myelolipoma, guz chromochłonny, neuroblastoma, ganglioneuroma.

Zwykle nie występują objawy bezpośrednio związane z przypadkowo wykrytym guzem. Jednak dokładniejsza analiza innych dolegliwości pozwala wykryć związek przyczynowo-skutkowy.

Diagnostyka oparta jest na rozstrzygnięciu charakteru guza oraz jego stanu czynnościowego. Oznaczeniu podlegają hormony oraz ich metabolity we krwi i moczu tj. kortyzol, markery raka nadnerczy (DHEA-S, androstendion), poziom potasu i glukozy we krwi, wykonanie testu z deksametazonem, biopsji cienkoigłowej (BAC). Również wielkość guza ma duże znaczenie, nie tylko przy kwalifikowaniu do zabiegu operacyjnego, ale w przypadku określania cech złośliwości. Przyjmuje się, że guzy, których średnica przekracza 6cm mają większe prawdopodobieństwo utkania złośliwego.

Leczenie przypadkowo wykrytego guza nadnerczy

Leczenie polega przede wszystkim na chirurgicznym usunięciu guza. Wskazaniem do zabiegu jest nadczynność hormonalna nadnerczy, podejrzenie utkania złośliwego, wykrycie guza rdzenia nadnerczy, średnica guza przekraczająca 5cm lub jego szybkie powiększanie się, objawy krwawienia do guza.

Guzy o rozmiarach mniejszych niż 4cm oraz niepowiększające się w badaniach kontrolnych zazwyczaj pozostają pod obserwacją (badanie kontrolne co pół roku).

Zabieg chirurgiczny wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Usunięciu podlega nadnercze (adrenalektomia) często wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi. Wcześnie usunięty guz nadnercza wpływa pozytywnie na rokowanie. W przypadku obecności guza złośliwego oprócz zabiegu chory powinien otrzymać leczenie uzupełniające.

Do powikłań zabiegu operacyjnego należą: krwiak pooperacyjny, ropień podprzeponowy, ostre zapalenie trzustki czy przełom nadnerczowy (ostra niewydolność kory nadnerczy).

Rokowanie zależy od rodzaju guza, stopnia zaawansowania oraz możliwości leczenia.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1.
  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 1.

Znajdź najlepszego lekarza