Klasyfikacja TNM raka nerki

T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza
T0 - brak obecności guza
T1 - obecność guza < 7cm średnicy, ograniczony do nerki
T2 - obecność guza > 7cm średnicy, ograniczony do nerki
T3 - czop nowotworowy w żyle nerkowej, żyle głównej dolnej lub nacieczenie nadnercza i tkanki tłuszczowej okołonerkowej
T4 - guz wykracza poza blaszki powięzi nerki

N - regionalne węzły chłonne
Nx - węzły chłonne trudne do oceny
N0 - brak obecności przerzutów w węzłach chłonnych
N1 - przerzuty w jednym regionalnym węźle chłonnym
N2 - przerzuty w wielu regionalnych węzłach chłonnych

M - przerzuty odległe
Mx - przerzuty trudne do oceny
M0 - brak obecności przerzutów odległych
M1 - obecność przerzutów odległych

Stopień zaawansowania raka nerki

Stadium I: T1N0
Stadium II: T2N0
Stadium III: T1/T2N1, T3N0/N1
Stadium IV: T4Nx-N2, Tx-T4Nx-N2

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 2.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje