Nefrektomia

Nefrektomia jest to usunięcie nerki wraz z tkanką okołonerkową i torebką nerkową lub wyłuszczenie nerki z jej torebki łącznotkankowej. Technika zabiegu zależy przede wszystkim od rodzaju i rozmiarów zmian chorobowych.

Odsłonięcie nerki sposobem von Bergman-Israela

Pacjent ułożony jest na boku z wsuniętym wałkiem pod okolicę lędźwiową po stronie zdrowej. Noga dolna zostaje zgięta w stawie biodrowym i kolanowym, a wolna łopatka odchylona do przodu. Takie ułożenie powiększa przestrzeń pomiędzy łukiem żebrowym, a grzebieniem kości biodrowej. Cięcia dokonuje się w przedłużeniu żebra dwunastego. Nacięciu podlega skóra, tkanka podskórna, mięsień najszerszy grzbietu, zębaty tylny dolny oraz skośny zewnętrzny i wewnętrzny brzucha. W ten sposób dociera się do powięzi piersiowo-lędźwiowej i otrzewnej. Po przecięciu powięzi uwidacznia się tkanka tłuszczowa okołonerkowa.

Przezotrzewnowe odsłonięcie nerki

Taki dostęp jest szczególnie wskazany przy dużych guzach nerki. Cięcia dokonuje się na skórze brzucha po stronie prawej lub lewej, wątrobę podciąga ku górze, przecina ścianę tylną otrzewnej i przemieszcza dośrodkowo okrężnicę w odcinku jej zagięcia.

Usunięcie nerki

Nerkę usuwa się przez przecięcie torebki tłuszczowej. Po uzyskaniu dostępu do nerki palcem dokonuje się odłuszczenia narządu od torebki tłuszczowej. Nerkę wysuwa się nad ranę operacyjną, odnajduje moczowód, który zostaje podwiązany i przecięty. Dodatkowo uwidacznia się naczynia nerkowe, zakłada podwiązkę i zacisk naczyniowy. W następnej kolejności zostają przecięte naczynia pomiędzy podwiązką a zaciskiem. Nerkę usuwa się całkowicie, a lożę po nerce drenuje i zamyka.

Zaotrzewnowe usunięcie nerki i moczowodu

Nerkę usuwa się przez przecięcie torebki tłuszczowej. Po uzyskaniu dostępu do nerki palcem dokonuje się odłuszczenia narządu od torebki tłuszczowej, uwidacznia się naczynia nerkowe, zakłada podwiązkę i zacisk naczyniowy, przecina naczynia pomiędzy podwiązką a zaciskiem. Po uruchomieniu nerki wypreparowuje się przebieg moczowodu na całym jego przebiegu, aż do pęcherza moczowego. W tym miejscu zakłada się zaciski i przecina moczowód, a obwodowy kikut podwiązuje. Rana zostaje zamknięta a loża po nerce drenowana.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom 1.
  • H.G. Grewe, K. Kremer: Chirurgia operacyjna, Tom2.

Znajdź najlepszego lekarza