Operacje oczu

Operacje oczu stosowane są obecnie bardzo często. Umożliwiają korygowanie występującej wady wzroku, jaką jest krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm. Dynamiczny rozwój techniczny w okulistyce w ostatnich latach sprawił, że nie są nam niezbędne soczewki kontaktowe, okulary czy szkła korekcyjne. Zabiegi na oczach prowadzone są także w celu leczenia schorzeń, takich jak zez, zaćma, jaskra, zmian chorobowych ciała szklistego, a także przy występowaniu niedrożności dróg łzowych.

Rodzaje operacji oczu

Ze względu na rodzaj choroby oka lub wad wzroku, przeprowadzane są różne metody operacyjne. Wyróżniamy tutaj m.in.:

  • korygowanie wad wzroku - laserowa operacja wzroku typu LASIK oraz typu LASEK, abrazja rogówki,
  • operacja na mięśniach odpowiedzialnych za poruszanie gałki ocznej (leczenie zeza),
  • fotoemulsyfikacja w leczeniu zaćmy,
  • trabekulektomia w leczeniu jaskry,
  • operacja ciała szklistego - witrektomia,
  • nacięcie woreczka łzowego.

Na czym polegają operacje oczu?

Abrazja rogówki to laserowe usunięcie części tkanki rogówki i nadanie jej odpowiedniego kształtu.

Nacięcie woreczka łzowego stosowane jest w niedrożności dróg łzowych. Przeprowadzane jest poprzez wprowadzanie specjalnego instrumentu przez jamę nosową. Za jego pomocą oddziela się woreczek łzowy od kości łzowej i wykonuje się w niej okienko kostne, a następnie nacina się woreczek łzowy oraz błonę śluzową jamy nosowej.

W leczeniu zeza przeprowadzane są zabiegi na mięśniach odpowiedzialnych za poruszanie gałką oczną. Przemieszcza się je tak, aby uzyskać proste ustawienie gałki ocznej.

Operacja zaćmy (katarakty, zmętnienia soczewki) to tzw. fotoemulsyfikacja. Metoda wykorzystuje ultradźwięki, dzięki którym zmętniała soczewka zostaje rozbita, po czym rozdrobniona masa ulega aspiracji poprzez małe nacięcie. W miejscu usuniętej soczewki wprowadzana jest sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa, dobrana odpowiednio do wielkości oka.

Trabekulektomia, stosowana w leczeniu jaskry, polega na wytworzeniu otworu między rogówką a nasadą tęczówki, w wyniku czego następuje odpływ cieczy wodnistej. Witrektomia wykorzystana do leczenia schorzeń ciała szklistego, polega na jego usunięciu i wprowadzeniu w jego miejsce specjalnego płynu.

Laserowa operacja oczu

Laserowe operacje oczu, takie jak laserowa operacja oczu metodą LASEK oraz operacja wad wzroku metodą LASIK znalazły zastosowanie przede wszystkim w korygowaniu wad wzroku, ale nie tylko.

Pod wpływem działania wiązki promieniowania z lasera dochodzi do zmian krzywizny w przedniej części rogówki, co pozwala na zniwelowanie wad wzroku. Laser za pomocą komputera powoduje wytwarzanie zimnej, pulsacyjnej wiązki promieniowania ultrafioletowego o długości fali 193 nm. Promieniowanie to umożliwia usunięcie zmian na przedniej części rogówki, w wyniku czego wiązki światła padające na oko skupiane są prawidłowo na siatkówce, dając poprawny obraz, a także poprawiając ostrość widzenia.

Laser może usuwać centralne warstwy rogówki, powodując jej spłaszczenie, co wykorzystane jest w leczeniu krótkowzroczności. W dalekowzroczności laser kierowany jest na obwodowe części rogówki, usuwanie ich, w wyniku czego następuje uwypuklenie centralnej jej części i skupianie promieni świetlnych na siatkówce. Leczenie astygmatyzmu wykonuje się poprzez usuwanie więcej warstw rogówki w jednej osi niż w drugiej, wyrównując w ten sposób krzywiznę rogówki.

Laseroterapia znalazła także zastosowanie w leczeniu zmian naczyniowych w siatkówce czy ciele szklistym. Stosowana jest np. w powikłaniach ocznych cukrzycy, a więc w leczeniu retinopatii cukrzycowej.

Marta Bednarska