Jak pomóc?

Bez względu na to, czy jesteś mieszkańcem stolicy, czy miejscowości oddalonej setki kilometrów od niej, możesz zostać przyjacielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci i mieć swój udział w niesionej przez nie pomocy. Jeśli poruszył Cię któryś z artykułów, nie poprzestawaj na chwili wzruszenia. Podaruj to, co możesz. Każda pomoc się liczy!

Wolontariat

To propozycja dla osób z Warszawy i okolic. Jeśli chciałbyś zaangażować się w pomoc rodzinie chorych dzieci albo wesprzeć działalność biura Fundacji przez organizowanie akcji, zbiórek, wysyłanie podziękowań do sponsorów itp., nie wahaj się. Głównymi warunkami są pełnoletność (lub pisemna zgoda rodziców/opiekunów) oraz niekorzystanie nigdy wcześniej z leczenia psychiatrycznego ani żadnej formy psychoterapii.

Jak to zrobić?

Napisz lub zadzwoń do koordynatora wolontariatu. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie hospicjum.

1% podatku dochodowego

To najistotniejszy z punktu widzenia finansowania WHD, a dla Ciebie najprostszy sposób, w jaki możesz wesprzeć opiekę nad chorymi dziećmi. Wiele osób mylnie uważa przekazywanie 1% podatku za datek bądź darowiznę. Kwota, którą przekazujesz w ramach 1% nie jest czymś, co stanowi dla Ciebie dodatkowe obciążenie finansowe, ale jest setną częścią podatku, który i tak musisz odprowadzić do Skarbu Państwa. Jak to działa? Otóż organizacje pozarządowe, które wykonują konkretne zadania publiczne, czyli takie, do których zobligowane jest państwo na rzecz obywateli (zwane organizacjami pożytku publicznego) i które rzetelnie rozliczają się z pozyskanych środków, zostały przez ustawodawcę uprawnione do otrzymywania 1% z puli finansowej, którą każdy podatnik obowiązkowo odprowadza na rzecz państwa. A zatem wybór następuje nie między "wesprzeć organizację czy zachować pieniądze dla siebie", lecz między: "wesprzeć organizację pożytku publicznego czy Skarb Państwa". Nie jest to obowiązkowe, więc jeśli nie wpiszesz nic, Twój podatek dochodowy w całości zostanie przekazany Ministerstwu Finansów. Jeśli masz wątpliwości co do rzetelności w kwestii dysponowania środkami pozyskiwanymi przez organizacje pożytku publicznego, wiedz, że kontrolowanie jej leży w interesie władz publicznych – zajmuje się tym Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizacje, które nie dostarczyły na czas szczegółowych sprawozdań finansowych, zostają skreślone z listy organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% podatku. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci figuruje na tej liście nieprzerwanie od kilku lat. W roku 2011 znalazła się na 10 pozycji (spośród ponad 6,5 tysięcy organizacji pożytku publicznego) pod względem kwoty uzyskanej z tytułu 1% za 2010 r., co świadczy o zaufaniu, jakim cieszy się wśród podatników. Sprawozdania są całkowicie jawne - znaleźć je można na stronie hospicjum w dziale "Fundacja" w zakładce "Sprawozdania", bądź też na stronie MPiPS.

Za rok 2010 swój 1% podatku przekazało 38% podatników. Tymczasem zyski z tego tytułu stanowią ponad połowę wpływów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Średnia wartość 1% podatku wynosi ok. 49 zł, zaś dzienny koszt opieki nad jednym umierającym dzieckiem to ok. 450 zł. Oznacza to, że jeśli wraz z 8 członkami rodziny lub przyjaciółmi przekażesz 1% swojego podatku dla WHD, sfinansujecie jednemu z dzieci dzień specjalistycznej opieki.

Jak to zrobić?

Wypełniając formularz PIT wpisz nr KRS: 0000097123 oraz wyliczoną kwotę 1% Twojego podatku. Szczegółowe instrukcje dla poszczególnych numerów formularzy PIT znajdziesz na stronie hospicjum, klikając na ikonkę "1%".

Darowizny pieniężne

To drugie najważniejsze źródło finansowania WHD, stanowiące niemal jedną trzecią wszystkich wpływów w 2010 r. Darowizny pochodzą zarówno od osób indywidualnych, jak i firm. Jak wydatkowane są te środki? W całości zostają przekazane na realizację celów statutowych: świadczenie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, wsparcie w żałobie rodzin dzieci zmarłych, a także rozwijanie i propagowanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce i za granicą.

Jak to zrobić?

Przelewem bankowym, wpisując następujące dane:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa

Numer rachunku: 33 1240 1082 1111 0000 0428 2080

Tytuł wpłaty: "Darowizna na cele statutowe Fundacji WHD"

Można także dokonać wpłaty on-line na stronie hospicjum w dziale "Darowizna" w zakładce "Wpłaty on-line".

Darowizny od osób fizycznych można odliczyć od dochodu w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu, zaś w przypadku osób prawnych, nie wyższej niż 10% dochodu.

Spoty i banery

Jeśli prowadzisz bloga, pracujesz w telewizji lub prasie, możesz zamieścić spot lub baner promujący obecną kampanię prowadzoną przez WHD pt. Hospicjum to powrót do domu. Ich głównym przesłaniem jest fakt, że dzieci w szpitalach poddawane są uporczywej terapii, zaś w domu mają szansę na spokojne i pełne miłości życie aż do naturalnego końca. Z mamą, tatą i wszystkim, co bliskie.

Jak to zrobić?

Spot i banery znajdziesz na stronie kampanii hospicjum.

Są tam także dane kontaktowe do osoby, która udziela dodatkowych informacji.

Komercyjne usługi poradni stomatologicznej "Uśmiech Malucha"

Poradnia "Uśmiech Malucha" jest miejscem, gdzie pod okiem specjalistów z dziedziny stomatologii i anestezjologii, w komfortowych warunkach, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, świadczone są kompleksowe usługi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Dla dzieci zdrowych są one odpłatne, a cały dochód uzyskiwany w ten sposób przekazywany jest na działalność statutową Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Nic nie jest tu "standardowe" - lekarze mają kolorowe kitle, rodzice są przy dziecku tuż przed jego zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a w międzyczasie dostają do dyspozycji pokój, w którym mogą odpocząć, obejrzeć telewizję, poczytać gazetę lub wypić kawę. Pacjenci spoza stolicy mogą skorzystać z noclegu w nowoczesnych, domowo urządzonych pokojach z łazienką.

Jak to zrobić?

Umówić się na wizytę można pod numerem telefonu 502-179-246 (w godz. 8-16), a szczegółowe informacje znajdują się na stronie Poradni Stomatologia Dzieci.

Komercyjne usługi poradni USG "Agatowa"

Poradnia dysponująca najnowocześniejszą aparaturą świadczy komercyjne usługi diagnostyczne:

  • w dziedzinie położnictwa i ginekologii - USG 2D, 3D i 4D,
  • w dziedzinie kardiologii prenatalnej - echo płodu,
  • USG - pełen zakres badań dzieci i dorosłych,
  • konsultacje z zakresu kardiologii dziecięcej.

Całkowity dochód poradni USG "Agatowa" przekazywany jest na działalność statutową WHD.

Jak to zrobić?

Kontakt z Poradnią jest możliwy pod numerami tel. 22 679-32-00 i 504-144-140, a także mailowo: poradniaUSG@usgecho4d.pl

Szczegółowe informacje na stronie Poradni.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje