Pomost omijający żołądek (metoda Roux-en-Y)

Najczęstszym zabiegiem łączącym elementy restrykcyjne i ograniczające wchłanianie jest technika wytworzenia pomostu omijającego żołądek sposobem Roux-en-Y. Przy pomocy staplera prostego żołądek dzieli się na dwie całkowicie odrębne części. Do mniejszej przyłącza się jelito cienkie, jest to tzw. pętla pokarmowa. Pozostałą część żołądka z dwunastnicą i fragmentem jelita czczego tzw. pętlę żółciową łączy się z dystalną częścią jelita krętego.

Pomost omijający żołądek

Rysunek 1. Stan po wytworzeniu pomostu omijającego żołądek. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005

Wypreparowana tylna ściana żołądka

Fotografia 1. Wypreparowana tylna ściana żołądka i przygotowana do odcięcia i zszycia za pomocą staplera. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005

Odcięcie bliższej części żołądka

Fotografia 2. Odcięcie za pomocą staplera bliższej części żołądka. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005

Zespolenie żołądkowo - jelitowe

Fotografia 3. Zespolenie żołądkowo - jelitowe - wykonana jest tylna warstwa zespolenia, w środku widoczna końcówka drenu. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005

Bibliografia:

  • Choroby wewnętrzne, red. Szczeklik A., 2006.
  • ACS Surgery: Principles and Practice, 2005 (zdjęcia i rysunki edytowane).
  • Chirurgia, red. Noszczyk W., 2005.

Znajdź najlepszego lekarza