Zabiegi zmniejszające wchłanianie spożytego pokarmu w leczeniu otyłości

Zabiegi zmniejszające wchłanianie spożytego pokarmu to wycięcie centralnej i obwodowej części żołądka z wytworzeniem krótkiego jelita - tzw. wyłączenie żółciowo-trzustkowe.

Zabieg polega na usunięciu ok. 2/3 żołądka i odcięciu fragmentu dwunastnicy z uchodzącymi do niej drogami żółciowymi i trzustkowymi. Żołądek jest następnie łączony z końcowym 250 cm odcinkiem jelita cienkiego, a fragment dwunastnicy z drogami żółciowymi i trzustkowymi jest łączony z jelitem cienkim w odległości około 50 cm od połączenia krętniczo-kątniczego. Zabieg jest nieodwracalny.

Bibliografia:

  • Choroby wewnętrzne, red. Szczeklik A., 2006.
  • ACS Surgery: Principles and Practice, 2005.
  • Chirurgia, red. Noszczyk W., 2005.

Znajdź najlepszego lekarza