Cholecystektomia klasyczna

Cholecystektomia klasyczna (wycięcie pęcherzyka żółciowego) polega na otwarciu jamy brzusznej. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Chory znajduje się w ułożeniu na wznak. Otwarcie powłok dokonywane jest najczęściej cięciem ukośnym pod prawym łukiem żebrowym (Kochera).

 1. Pęcherzyk żółciowy uwalnia się tak daleko, jak to jest możliwe z jego zrostów. Napina się cały pęcherzyk żółciowy przytrzymując go kleszczykami okienkowymi i nacina błonę surowiczą w okolicy dna.
 2. W lekkim napięciu pęcherzyka żółciowego próbuje się uwolnić go na tępo z jego łożyska, od dna do szyjki docierając do więzadła wątrobowo-dwunastniczego. Często udaje się na tępo za pomocą palca uwalnianie pęcherzyka, jeśli dotrze się do właściwej warstwy, warstwy włóknistej.
 3. Cholecystektomia metodą klasyczną
  Cholecystektomia metodą klasyczną.
  Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych
  J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str. 569, ryc. 14.11

 4. Jeżeli nie można dokonać uruchomienia na tępo, rozpoczyna się preparowanie na ostro w sąsiedztwie ściany pęcherzyka żółciowego, w warstwie włóknistej, pod surowicówką.
 5. W okolicy szyi pęcherzyka żółciowego zwykle napotyka się na tętnicę pęcherzykową. Biegnie ona równolegle do przewodu pęcherzykowego. Na tym etapie zostaje ona podwiązana i przecięta.
 6. Uwidoczniony zostaje przewód pęcherzykowy. Chirurg podejmuje decyzję o konieczności wykonania cholangiografii. Przed przecięciem przewodu pęcherzykowego należy wypreparować przewód żółciowy wspólny w taki sposób, aby nie został on uszkodzony.
 7. Tuż powyżej miejsca odejścia przewodu pęcherzykowego do przewodu żółciowego wspólnego zakłada się kleszczyki (dystalnie), a drugie w kierunku do pęcherzyka żółciowego (proksymalnie). Pomiędzy kleszczykami następuje przecięcie przewodu pęcherzykowego i późniejsze podwiązanie kikutów. Kikut przewodu pęcherzykowego od strony przewodu żółciowego wspólnego powinien być podwiązany dwa razy.
 8. Cholecystektomia metodą klasyczną
  Cholecystektomia metodą klasyczną.
  Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych
  J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str. 570, ryc. 14.11

 9. Pęcherzyk żółciowy zostaje usunięty z jamy brzusznej a okolica po nim zostaje wypłukana solą fizjologiczną. Można w łoży po pęcherzyku pozostawić dren ssący, który uchodzi na zewnątrz przez oddzielne nacięcie w powłokach brzucha.

Dorota Kozera

Bibliografia:

 • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.
 • Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2.
 • Wybrane zagadnienia z chirurgii. Dla studentów V roku, Pod red. S. Zająca i M. Jędrasika.

Znajdź najlepszego lekarza