Leczenie operacyjne raka pęcherzyka żółciowego

Podstawą leczenia raka pęcherzyka żółciowego jest zabieg chirurgiczny. Radykalna operacja możliwa jest jednak u 10% chorych, czyli we wczesnej fazie choroby. Pęcherzyk usuwa się z marginesem przynajmniej 2 cm niezmienionych tkanek, w tym wątroby (IV i V segment) oraz z regionalnymi węzłami chłonnymi (więzadła wątrobowo-dwunastniczego oraz tych umiejscowionych wzdłuż tętnicy wątrobowej i pnia trzewnego). Zajęcie dróg żółciowych powoduje, że są one usuwane z następowym zabiegiem rekonstrukcyjnym.

Jeżeli nowotwór złośliwy rozpoznano pooperacyjnie w badaniu mikroskopowym wówczas konieczna jest reoperacja polegająca na usunięciu loży po pęcherzyku żółciowym i węzłów chłonnych.

Brak skuteczności leczenia uzupełniającego wyklucza możliwość jego stosowania. W niektórych przypadkach podejmuje się leczenie chemioterapią, ale brak dowodów na to, aby takie leczenie przedłużało życie.

W większości przypadków nie jest możliwe wykonanie operacji z powodu naciekania okolicznych dużych naczyń krwionośnych, prawego płata wątroby oraz występowania przerzutów odległych. Zastosowanie znajduje tu leczenie paliatywne, które ma na celu zmniejszenie dokuczliwych objawów tj. żółtaczki. Polega ono na wykonaniu zespolenia omijającego, endoskopowym protezowaniu dróg żółciowych czy przezskórnego drenażu dróg żółciowych.

Po wykonanym zabiegu chirurgicznym odsetek 5-letnich przeżyć wynosi prawie 90% w stopniu I, a 15% w stopniu IV choroby.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 2.
  • Choroby wewnętrzne, A. Szczeklik, Tom 1.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje