Technika zabiegu cholecystektomii laparoskopowej

Zabieg cholecystektomii laparoskopowej wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Chory znajduje się w ułożeniu na wznak.

 1. Po pępkiem wykonywane jest nacięcie długości 1 cm, przez które wprowadzana jest do jamy otrzewnej igła Veressa. Operacja rozpoczyna się od wytworzenia odmy otrzewnowej o ciśnieniu 12-15 mm Hg. Dzięki odmie podnoszą się powłoki brzuszne odsłaniając kopułę wątroby i stwarzając przestrzeń dla działań operacyjnych wokół pęcherzyka żółciowego. Dodatkową korzyścią zwiększonego ciśnienia wewnątrzotrzewnowego jest zmniejszenie krwawienia żylnego podczas operacji.
 2. Następnie wkłuwa się trokar w okolicy pępka, przez który wprowadzany jest układ optyczny. Jest to niebezpieczny moment operacji, ponieważ trokar wkłuwa się na ślepo, kierując się jedynie oporem tkankowym. Następne trokary wprowadza się pod kontrolą wzroku, wykorzystując wprowadzony uprzednio układ optyczny.
 3. Drugi trokar wprowadza się na wysokości pępka w linii pachowej przedniej prawej. Zostanie on wykorzystany do wprowadzenia narzędzia podtrzymującego i napinającego pęcherzyk.
 4. Trzeci wprowadza się 2-3 cm poniżej łuku żebrowego ponad pęcherzykiem w linii pachowej przedniej. Używa się go dla narzędzia umożliwiającego manipulowanie pęcherzykiem.
 5. Ostatni trokar wprowadza się w linii środkowo-obojczykowej kilka centymetrów poniżej wyrostka mieczykowatego. Jest to główny trokar operacyjny, którego używa się do wprowadzenia narzędzi służących preparowaniu pęcherzyka.
 6. Miejsca wkłucia trokarów
  Miejsca wkłucia trokarów pokazane na młodym, pięknym ciele.

  Cholecystektomia metodą laparoskopową
  Cholecystektomia metodą laparoskopową.
  Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych
  J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str. 589, ryc. 14.49

 7. Operator odciąga dno pęcherzyka żółciowego do góry i przodu za pomocą kleszczyków. Identyfikuje przewód pęcherzykowy oraz żółciowy wspólny. Po wypreparowaniu ostrożnie zamyka tętnicę pęcherzykową i przewód pęcherzykowy dwoma klipsami tytanowymi założonymi dystalnie i proksymalnie, a pomiędzy nimi dokonuje przecięcia.
 8. Cholecystektomia metodą laparoskopową
  Cholecystektomia metodą laparoskopową.
  Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych
  J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str. 591, ryc. 14.51

 9. Następnie, posuwając się od szyjki aż do dna, oddziela pęcherzyk od łożyska w wątrobie.
 10. Pod kontrolą wzroku usuwa pęcherzyk żółciowy przez wejście w okolicy pępka za pomocą kleszczyków.
 11. Cholecystektomia metodą laparoskopową
  Cholecystektomia metodą laparoskopową.
  Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych
  J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str. 592, ryc. 14.53

 12. Po wykluczeniu krwawienia i usunięciu trokarów zaszywa się wykonane cięcie pępkowe szwem powięziowym i skórnym oraz pozostałe cięcia szwami skórnymi.

Do najczęstszych powodów konwersji, czyli zamiany metody laparoskopowej na klasyczny zabieg należą: nacieki zapalne w okolicy szyjki czy nacieki nowotworowe, liczne zrosty, anomalie anatomiczne, krwawienia oraz przedłużająca się operacja z powodu niemożności wydzielenia struktur anatomicznych.

Dorota Kozera

Bibliografia:

 • Chirurgia, pod red. W. Noszczyka, Tom 2.
 • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych, J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.
 • Wybrane zagadnienia z chirurgii. Dla studentów V roku, Pod red. S. Zająca i M. Jędrasika.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje