Klasyfikacja TNM zaawansowania raka przełyku

T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny
T1 - rak nacieka błonę śluzową lub błonę podśluzową
T2 - rak nacieka błonę mięśniową
T3 - rak nacieka przydankę przełyku
T4 - rak nacieka otaczające tkanki

N - regionalne węzły chłonne
Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0 - nie zajęte węzły chłonne
N1 - obecne przerzuty nowotworowe do okolicznych węzłów chłonnych

M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie występują przerzuty odległe
M1 - stwierdza się obecność przerzutów odległych
M1a - przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych w raku górnej połowy przełyku lub do węzłów chłonnych pnia trzewnego w raku dolnej połowy przełyku
M1b - inne odległe przerzuty

Stopnie zaawansowania klinicznego raka przełyku

(na podstawie klasyfikacji TNM)
Stopień 0 - TisN0M0
Stopień I - T1N0M0
Stopień IIA - T2N0M0, T3N0M0
Stopień IIB - T1N1M0, T2N1M0
Stopień III - T3N1M0, T4N1M0
Stopień IVA - każde T, każde N, M1a
Stopień IVB - każde T, każde N, M1b

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1.
  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
  • J. Muszyński: Gasroenterologia.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje