Leczenie raka przełyku

Wybór metody leczenia raka przełyku zależy od stopnia zaawansowania choroby. Chorzy bez nacieku nowotworowego otaczających struktur oraz przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych i innych narządów (chorzy z I, II i III stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu) kwalifikują się do resekcji przełyku (ezofagektomia) całkowitej lub częściowej. Operacja może być wykonana z dostępem zarówno przez jamę brzuszną i szyję oraz przez jamę brzuszną i prawostronną torakotomię. Po usunięciu przełyku ciągłość przewodu pokarmowego zostaje przywrócona z wykorzystaniem żołądka tworząc zespolenie przełykowo-żołądkowe z przemieszczeniem żołądka do klatki piersiowej, jelita cienkiego przez wytworzenie zespolenia przełykowo-jelitowego (pętla Roux-Y) lub przez wykorzystanie wyizolowanej części okrężnicy (części jelita grubego).

W poszczególnych przypadkach zaleca się stosowanie radiochemioterapii neoadiuwantowej przed operacją. Ponadto u osób z zaawansowanym rakiem przełyku zwiększa ona możliwość wykonania operacji radykalnych wpływając na długość przeżycia chorych.

Leczenie paliatywne raka przełyku

W leczeniu paliatywnym raka przełyku (IV stopień zaawansowania) stosuje się chemioterapię (5-fluorouracyl, cisplatyna), radioterapię, ablację guza przy użyciu specjalnego lasera, terapię fotodynamiczną, czyli podanie substancji fotouczulającej kumulującej się w guzie, a następnie poprzez podanie wiązki zimnego światła doprowadzenie do koncentracji powstałych wolnych rodników w tkance nowotworowej i jej destrukcji. Ponadto leczenie polega na wytwarzaniu gastrostomii, zakładaniu endoskopowo samorozprężającej się protezy przełykowej (w przypadku przetoki przełykowo-oskrzelowej) oraz elektrokoagulacji plazmowej, która niszczy tkankę nowotworową na głębokość do 3 mm i stosowana jest we wczesnym stadium raka lub w zatrzymywaniu krwawienia z guza.

Powikłania po operacji radykalnej występują w ok. 40 % przypadków (wysięk opłucnowy, zapalenie płuc, zakażenie rany, przetoka, zwężenie w miejscach zespolenia).

Przeżycie pięcioletnie w przypadku raka przełyku dla:

  • 0 stopnia zaawansowania raka wynosi powyżej 95 %,
  • I stopnia od 50 do 80 %,
  • stopnia IIA od 30 do 40 %, IIB od 10 do 30 %,
  • stopnia III od 10 do 15 %,
  • stopnia IVA poniżej 5 %, zaś dla IVB poniżej 1 %.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1.
  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
  • J. Muszyński: Gasroenterologia.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje