Fundoplikacja sposobem Nissena

Fundoplikacja sposobem Nissana metodą laparoskopową jest metodą stosowaną w leczeniu przepukliny rozworu przełykowego i refluksu żołądkowo-przełykowego. Obecnie wykorzystywana jest technika laparoskopowa, która skróciła wyraźnie pobyt w szpitalu, czas rekonwalescencji (2 tygodnie) oraz zmniejszyła dolegliwości bólowe po zabiegu.

Technika operacyjna fundoplikacji sposobem Nissena

Chirurg wytwarza odmę otrzewnową (wprowadzenie dwutlenku węgla do jamy brzusznej), wykonuje 5 wkłuć i wprowadza do każdego kaniulę.

Następnie w czasie preparowania zabezpiecza tętnicę wątrobową lewą oraz nerw błędny. Odnogi przepony muszą zostać wypreparowane wraz z okolicą między nimi.

Końcowy odcinek przełyku ściąga się poniżej przepony.

Dno żołądka przemieszcza się tak, aby możliwy był dostęp do naczyń żołądkowych krótkich, które chirurg przecina oraz podwiązuje.

Dno żołądka przeprowadzane jest następnie przez wypreparowaną przestrzeń poza przełykiem przesuwając je do przodu. Wpust zostaje owinięty o 360 stopni dnem żołądka.

W kolejnym etapie zostaje odtworzony rozwór przełykowy przepony tak, aby odnogi przepony otaczały przełyk.

Zakładane są szwy wykonane z materiału niewchłanialnego. Usuwane są kaniule, a dwutlenek węgla zostaje wypuszczony. Na powięź i skórę zakładane są szwy rozpuszczalne.

Chory pozostaje przez 3 tygodnie na płynnej diecie.

Fundoplikacja sposobem Nissena
Fundoplikacja sposobem Nissena.
Źródło: Wikipedia.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • J. E. Skandalakis, S. N. Skandalakis, L. J. Skanadlakis: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych.

Znajdź najlepszego lekarza