Przepuklina pachwinowa

Kanał pachwinowy jest to droga, długości około 4 cm, w przedniej ścianie brzucha dla powrózka nasiennego lub więzadła obłego macicy. Znajduje się on powyżej środkowej połowy więzadła pachwinowego i skierowany jest ku dołowi, przyśrodkowo i do przodu. W jego obrębie można wyróżnić dwa pierścienie w ścianie brzucha, nie nakładające się na siebie.
Najgłębszy z nich to pierścień pachwinowy głęboki, który jest otworem w powięzi poprzecznej. Jego rzut na powierzchnię jest około 1,5 cm powyżej środka więzadła pachwinowego.

Powrózek nasienny lub więzadło obłe macicy przechodzi przez otwór we wspólnym ścięgnie mięśnia poprzecznego i skośnego wewnętrznego brzucha i następnie przez rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, które tworzy pierścień pachwinowy zewnętrzny.

Pierścień pachwinowy głęboki

Pierścień pachwinowy głęboki jest miejscem tworzenia się przepukliny pachwinowej skośnej. Znajduje się on bocznie względem tętnicy nadbrzusznej dolnej i jest otworem w powięzi poprzecznej.

U kobiet przechodzi przez niego więzadło obłe macicy, naczynia tegoż i nerwy.

U mężczyzn od góry znajduje się pozostałość wyrostka pochwowego otrzewnej, pośrodku naczynia mięśnia dźwigacza jądra i od dołu gałąź płciowa nerwu płciowo-udowego. Przebiega przez niego powrózek nasienny z jego elementami.

Pierścień pachwinowy powierzchowny

Pierścień pachwinowy powierzchowny jest trójkątnym otworem w rozcięgnie mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.

Jego brzegi (środkowy i boczny) są odnogami, z których boczna połączona jest z guzkiem łonowym, a środkowa ze spojeniem łonowym. Dlatego worek przepukliny pachwinowej skośnej po opuszczeniu pierścienia pachwinowego znajduje się ponad i przyśrodkowo względem guzka łonowego.

Ściany kanału pachwinowego

  • przednia: rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha,
  • tylna: powięź poprzeczna i otrzewna ścienna,
  • górna: dolny brzeg mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha i mięśnia poprzecznego brzucha,
  • dolna: więzadło pachwinowe (Pouparta).

Anatomia przepukliny pachwinowej prostej

W trójkącie Hesselbacha powstają przepukliny pachwinowe proste. Ograniczeniem tego trójkąta są:

  • górno-bocznie: naczynia nadbrzuszne dolne (głębokie),
  • przyśrodkowo: pochewka mięśnia prostego (brzeg boczny),
  • od dołu: więzadło pachwinowe (Pouparta).

Rodzaje przepuklin pachwinowych

W kanale pachwinowym istnieją dwie drogi dla przepukliny.

Pierwsza to droga przez cały kanał w stronę worka mosznowego. To przepuklina skośna. Może osiągać bardzo duże rozmiary, wchodząc do moszny i powodując znaczne jej powiększenie. Przepuklina nosi wówczas nazwę mosznowej. Przepuklina skośna może być wrodzona lub nabyta.

Wrodzona przepuklina skośna powstaje wówczas, kiedy kanał pachwinowy nie ulegnie zamknięciu. Na jej dnie leży wtedy jądro. Worek przepukliny skośnej znajduje się w obrębie powrózka nasiennego.

Druga droga niejako "na skrót" wiedzie bezpośrednio do pierścienia pachwinowego zewnętrznego przez otwór w tylnej ścianie brzucha położony przyśrodkowo od naczyń nadbrzusznych dolnych i nie schodzi do moszny. To przepuklina prosta, która może być tylko nabyta i zazwyczaj jest niewielka. Worek przepukliny prostej znajduje się poza powrózkiem nasiennym.

Przepuklina pachwinowa prosta jest wynikiem osłabienia mięśni i powięzi w podbrzuszu, w trójkącie Hesselbacha, utworzonym przez więzadło pachwinowe i brzeg mięśni prostych dochodzących do spojenia łonowego.

Objawy przepukliny pachwinowej

Jednym z pierwszych objawów przepukliny pachwinowej jest ból, pieczenie, częściej dyskomfort w okolicy pachwiny związany głównie z wysiłkiem fizycznym (podnoszenie ciężkich przedmiotów), kaszlem, kichaniem czy wydalaniem stolca. Często ból promieniuje także do jądra, co mylnie odbierane jest jako stan zapalny najądrza. Kolejnym objawem jest pojawiający się guz w pachwinie lub w mosznie. Jest to dowód na to, że następuje postęp choroby a przepuklina zaczyna wypełniać kanał pachwinowy. Początkowo przepuklina daje się odprowadzić do jamy brzusznej po lekkim ucisku lub cofa się sama. W przepuklinach zaawansowanych w worku mosznowym znajduje się kilka pętli jelitowych, co znacznie utrudnia leczenie.

Przepuklina pachwinowa występuje u około 70% chorych na przepukliny i przeważnie u mężczyzn.

Leczenie przepukliny pachwinowej

Znajdź najlepszego lekarza