Przepuklina udowa

Przepuklina udowa przechodzi przez kanał udowy i ujawnia się na udzie poniżej więzadła pachwinowego.

Przepuklina udowa
Przepuklina udowa
Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych;
J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str.195, ryc. 4.67

Kanał, zawierający żyłę i tętnicę udową, pokryty jest wypustką będącą przedłużeniem powięzi poprzecznej. Kanał od przodu pokrywa więzadło pachwinowe, a tylną jego ścianę tworzą mięśnie biodrowy i lędźwiowy. Początek kanału znajduje się na mięśniu grzebieniowym, pomiędzy żyłą udową i więzadłem rozstępowym. Ma on możliwość poszerzenia się w czasie zwiększonego napływu krwi przez żyłę udową.

Kanał ma kształt lejkowaty, około 2 cm długości, a jego górny otwór stanowi pierścień udowy, szerokości 1,5-2 cm, z wejściem do brzucha. Kanał udowy otwiera się poniżej i boczne do guzka łonowego. Przepuklina udowa zstępując przez kanał, zazwyczaj pociąga za sobą przedni brzeg pierścienia udowego, i przechodzi pod więzadłem pachwinowym. Jej ściana zawiera tłuszcz (przegrodę udową), węzły chłonne, przednią ścianę kanału udowego, powięź sitową, powięź powierzchowną, tłuszcz podskórny i skórę.

Pierścień udowy zawiera tkankę tłuszczową (przegroda udowa) i pojedynczy węzeł chłonny Cloqueta.

Granice:

  • przednia: więzadło pachwinowe,
  • tylna: kresa grzbietowa, mięsień grzebieniowy i jego powięź,
  • przyśrodkowa: więzadło rozstępowe (Gimbernata),
  • boczna: żyła udowa.

Przepuklina udowa
Przepuklina udowa
Źródło: Laparoscopic Hernia Surgery an operative guide; K. A. Leblanc, str. 45

Przestrzeń między więzadłem pachwinowym a gałęzią górną kości łonowej jest wypełniona bocznie przez mięsień biodrowo-lędźwiowy. Więzadło grzebieniowe (Coopera) jest zagęszczeniem okostnej ponad grzbietem gałęzi górnej kości łonowej. Dolny koniec więzadła pachwinowego dochodzi do guzka kości łonowej i spojenia łonowego jako więzadło rozstępowe (Gimbernata) stanowiące przyśrodkową ścianę w przepuklinie udowej.

Przepuklina udowa
Przepuklina udowa
Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych;
J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str.195, ryc. 4.67

Tętnica i żyła udowa zajmuje przestrzeń między mięśniem biodrowo-lędzwiowym i więzadłem rozstępowym. Tętnica umiejscowiona jest bocznie w stosunku do żyły udowej. Nerw udowy wydostaje się z pomiędzy włókien mięśnia biodrowo-lędźwiowego bocznie od naczyń.

Jeżeli wybrzuszenie znajduje się poniżej więzadła pachwinowego to z dużym prawdopodobieństwem jest to przepuklina udowa.

Wiadomości kliniczne

Przepuklina udowa uwypukla się na udzie poniżej więzadła pachwinowego na wysokości otworu owalnego. Występuje prawie wyłącznie u kobiet, nigdy nie jest wrodzona. Osiąga niewielkie rozmiary - do kilku centymetrów średnicy. Bardzo łatwo ulega uwięźnięciu. Występuje z częstotliwością około 12% ogółu przepuklin.

Leczenie przepukliny udowej

Zobacz zabieg klasyczny w leczeniu przepukliny udowej.

Znajdź najlepszego lekarza