Przepukliny brzuszne

Przepuklina brzuszna jest nieprawidłowym wypukleniem otrzewnej poza anatomiczne granice jamy brzusznej. Zawartość jamy brzusznej jest utrzymywana przez powłoki brzuszne, w których mocną warstwę stanowią mięśnie i ich rozcięgna. Gdy na skrzyżowaniu mięśni jest słabo pokryty punkt lub szczelina, to w tym miejscu pod wpływem ciśnienia wewnątrzbrzusznego uwypukla się otrzewna. Sprzyja temu dodatnie ciśnienie w jamie brzusznej, które nasila się przy kaszlu, śmiechu, przy parciu na stolec i przy ruchach, w których pracują mięśnie brzucha.

W ciele człowieka występują także obszary o naturalnie słabszej konstrukcji. One też stanowią wrota przepuklin. Znajdują się one w miejscach, gdzie przechodzą z jednej do drugiej jamy ciała duże naczynia krwionośne, nerwy czy inne struktury. Również pozostałość po życiu płodowym czyli pępek stanowi osłabione miejsce.

Budowa przepukliny brzusznej

W każdej przepuklinie brzusznej wyróżnia się:

Wrota przepukliny
Jest to pierścień w powłokach, przez który przepuklina przechodzi przez warstwę mięśniowo-rozcięgnową.

Kanał przepukliny
Jest to kanał, przez który uchyłek otrzewnej toruje sobie drogę między tkankami. Kanał kończy się rozszerzeniem w wiotkiej tkance podskórnej.

Worek przepuklinowy
Jest to otrzewna, często zgrubiała pod wpływem bodźców mechanicznych, najbardziej istotna część przepukliny. W worku przepuklinowym wyróżniamy: szyjkę (umiejscowiona we wrotach), trzon i dno (część końcowa worka).

Zawartość przepukliny
W dużych przepuklinach zawartością są narządy jamy brzusznej takie jak sieć większa (najczęściej), jelito cienkie, grube. Ogromne przepukliny zawierają także inne narządy jamy brzusznej np. pęcherz moczowy. Małe przepukliny z reguły są puste.

Ryzyko wystąpienia przepukliny brzusznej

Najbardziej narażone na przepuklinę brzuszną są osoby:

 • o dużej nadwadze - mają znacznie słabszą tkankę łączną,
 • wykonujące zajęcia wymagające podnoszenia i dźwigania ciężarów, co obciąża mięśnie brzucha,
 • cierpiące na zaparcia i przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne,
 • mężczyźni mający problemy z oddawaniem moczu z powodu przerostu prostaty (przepuklina pachwinowa),
 • kobiety w okresie ciąży,
 • śpiewacy operowi.

Różnicowanie przepukliny brzusznej

Przepuklina pachwinową i udową różnicować należy z innymi wypukleniami i guzami okolicy pachwinowej. Oto one:

 • powiększony węzeł chłonny (zapalnie lub nowotworowo),
 • żylak żyły odpiszczelowej (w obrębie otworu owalnego),
 • tętniak tętnicy udowej,
 • wodniak jądra (z przepukliną mosznową - wodniak ma owalny kształt, jest przejrzysty w czasie prześwietlania latarką elektryczną, ma sprężystą ścianę),
 • wodniak powrózka nasiennego,
 • ropień,
 • tłuszczak.

Powikłania przepukliny brzusznej

Istotnym powikłaniem przepuklin brzusznych jest ich stopniowe powiększanie się, związane przede wszystkim z uszkodzeniem struktur ściany brzucha, które nie spełniają swojej prawidłowej funkcji. Jak można się domyślać powiększająca się przepuklina będzie powodować także proporcjonalne nasilenie dolegliwości bólowych.

Dla wielu kobiet, również mężczyzn, którzy cenią sobie estetyczny wygląd, powiększająca się przepuklina będzie znacznie pogarszać ich wygląd, samoocenę czy prowadzić do depresji, co oczywiście będzie mieć swoje odbicie w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Do groźnych powikłań należy przepuklina nieodprowadzalna, mimo ucisku nie daje się ona odprowadzić z powrotem do jamy brzusznej, powstała wskutek utworzenia się zrostów. W takiej przepuklinie lub przepuklinie uwięźniętej może dojść do ucisku jelit (powstaje niedrożność mechaniczna), a w rezultacie do martwicy i perforacji jelita. Zawsze tego typu sytuacje wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Stąd odwlekanie terminu operacji, a nawet niezdecydowanie się na nią jest działaniem na własną szkodę.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje