Przepukliny przeponowe

Przepukliny przeponowe są to wpuklenia trzewi do klatki piersiowej przez otwory przepony.

Anatomia przepony

Przepona jest mięśniem oddechowym stanowiącym przegrodę między klatką piersiową a jamą brzuszną. Jest kształtu nerkowatego, a w jej centrum znajduje się środek ścięgnisty. Przeponę można podzielić na część lędźwiową, żebrową i mostkową. W obrębie części lędźwiowej występuje odnoga prawa i lewa przepony, które otaczają otwory w przeponie (aortowy i przełykowy) i przyczepiają się w środku ścięgnistym. Między częścią lędźwiową a żebrową znajduje się trójkątne pole tzw. trójkąt lędźwiowo żebrowy (Bochdaleka), natomiast między częścią mostkową i żebrową występuje trójkąt mostkowo-żebrowy (Morgagniego).

W przeponie występują otwory, przez które przebiegają naczynia, nerwy oraz przełyk. Rozwór aortowy zawiera aortę i przewód piersiowy i jest na tyle szeroki, że skurcz przepony nie utrudnia tętnienia aorty. Rozwór przełykowy obejmuje przełyk i pnie nerwu błędnego. W tym wypadku skurcz przepony zwęża przełyk. Innymi otworami są: otwór żyły głównej, otwory w odnogach przepony.

Wrodzone przepukliny przeponowe

Przepukliny przeponowe wrodzone powstają wskutek zaburzenia rozwojowego przepony. Do klatki piersiowej przemieścić się mogą żołądek, jelita, wątroba czy śledziona. Przeważnie jest to przepuklina przeponowa Bochdaleka, rzadziej Morgagniego (w 90% po stronie prawej, po stronie lewej nosi nazwę przepukliny Larreya). Do objawów klinicznych należą: zaburzenia oddechowe, duszność, bóle w klatce piersiowej, zaparcia.

Leczenie przepuklin wrodzonych przeponowych jest wyłącznie chirurgiczne, czasami uzupełnione wstawieniem specjalnej siatki, która uzupełnia ubytek w przeponie.

Przepuklina rozworu przełykowego

Czytaj na temat: Przepuklina rozworu przełykowego.

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom 1.
  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
  • J. E. Skandalakis, S. N. Skandalakis, L. J. Skanadlakis: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych.

Znajdź najlepszego lekarza