Zabieg klasyczny w leczeniu przepukliny udowej

Zabieg klasyczny w leczeniu przepukliny udowej. W usunięciu przepukliny udowej można stosować dostęp bezpośredni: udowy, pachwinowy lub brzuszny. Dostęp udowy i pachwinowy jest stosowany najczęściej. W przypadkach wielkich przepuklin, szczególnie nawrotowych powikłanych długotrwałym ropieniem rany, korzystny jest sposób kombinowany.

Dostęp udowy: cięcie skórne podłużne, w połowie długości między guzkiem łonowym a tętnicą udową.

Dostęp pachwinowy: cięcie skórne przebiegające równolegle do więzadła pachwinowego.

Zamknięcie wrót przepukliny udowej można wykonać według dwóch poniższych sposobów:

  • Metoda Payera - przez założenie pojedynczych, niewchłanialnych szwów łączących więzadło pachwinowe z okostną górnej gałęzi kości łonowej i powięzią mięśnia grzebieniowego. (opisano poniżej),
  • Metoda Coopera - to pewniejsze zabezpieczenie przed przepukliną, polegające na zeszyciu kilkoma szwami więzadła pachwinowego z więzadłem łonowym górnym (więzadło grzebieniowe Coopera).

Uwidoczniona zawartość worka przepuklinowego
Uwidoczniona zawartość worka przepuklinowego.
Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 23

Przepuklinę udową uwalnia się od otaczających tkanek, treść przepukliny odprowadza do jamy brzusznej oraz zmniejsza nadmiar worka przepuklinowego lub odprowadza się go w całości. Pierścień udowy może zostać rozszerzony przez nacięcie więzadła rozstępowego, aby łatwiej odprowadzić przepuklinę.

Zakładanie szwów w przepuklinie udowej
Zakładanie szwów w przepuklinie udowej.
Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 24

Zamknięcie wrót przepukliny udowej metodą Payera poprzez założenie pojedynczych, niewchłanialnych szwów łączących więzadło pachwinowe z okostną górnej gałęzi kości łonowej i powięzią mięśnia grzebieniowego. Dopiero po założeniu wszystkich szwów - najczęściej wystarczają 3-4 szwy - zawiązuje się je.

Zamknięte wrota przepukliny
Zamknięte wrota przepukliny.
Źródło: Chirurgia operacyjna, Horst-Eberhard Grewe, K. Kremer, Tom 2, str. 24

Po zamknięciu wrót przepukliny należy sprawdzić, czy naczynia nie uległy zwężeniu. Założenie szwów na tkankę podskórną i skórę kończy zabieg.

Znajdź najlepszego lekarza