Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry (wg AJCC)

Cecha T - guz pierwotny
Tx - nie można ocenić guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza się guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny
T1 - guz nacieka na głębokość <= 1 mm
T2 - guz nacieka na głębokość 1,01-2,0 mm
T3 - guz nacieka na głębokość 2,01-4 mm
T4 - guz nacieka na głębokość > 4mm
a - bez owrzodzenia
b - z owrzodzeniem

Cecha N - regionalne węzły chłonne

Nx - nie można ocenić węzłów chłonnych
N0 - nie stwierdza się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1 - przerzut obecny w 1 węźle chłonnym
N2 - przerzuty obecne w 2-3 regionalnych węzłach chłonnych
N3 - przerzuty obecne w >= 4 węzłach chłonnych lub pakiet węzłów

Cecha M - przerzuty odległe
Mx - nie można ocenić przerzutów odległych
M0 - nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
M1 - stwierdza się przerzuty odległe

Stopień 0 - Tis N0 M0
Stopień IA - T1a N0 M0
Stopień IB - T1b N0 M0, T2a N0 M0
Stopień IIA - T2b N0 M0, T3a N0 M0
Stopień IIB - T3b N0 M0, T4a N0 M0
Stopień IIC - T4b N0 M0
Stopień IIIA - T1-4a N1-2a M0
Stopień IIIB - T1-4b N1-2a M0, T1-4a N1-2b M0, wszystkie T N2 M0
Stopień IIIC - T1-4b N1-2b M0, wszystkie T N3 M0
Stopień IV - wszystkie T, N i M1

Skala oceniająca głębokość naciekania

Skala Breslowa
Stopień I - głębokość naciekania <= 0,75 mm
Stopień II - głębokość naciekania 0,76-1,5 mm
Stopień III - głębokość naciekania 1,51-3,99 mm
Stopień IV - głębokość naciekania >= 4mm

Skala Clarka
Stopień I - naciek ogranicza się do naskórka
Stopień II - naciek zajmujący górną warstwę brodawkową skóry
Stopień III - naciek zajmujący całą warstwę brodawkowatą
Stopień IV - naciek zajmujący warstwę siateczkowatą skóry
Stopień V - naciek zajmuje tkankę podskórną

Dorota Kozera

Bibliografia:

  • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.
  • A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 2.
  • S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

Znajdź najlepszego lekarza

Dodatkowe informacje