III-ci stopień uszkodzenia śledziony

III-ci stopień uszkodzenia śledziony.

Krwiak podtorebkowy stanowi powyżej 50% powierzchni śledziony, pęknięty krwiak podtorebkowy lub miąższowy.
Pęknięcie przeztorebkowe ma średnicę powyżej 5 cm i głębokość powyżej 3cm lub obecne jest uszkodzenie naczyń beleczkowych.

III-gi stopień uszkodzenia śledziony
Uszkodzenie śledziony III stopnia. Ogromny krwiak podtorebkowy.
Źródło: Steven R Klepac; Spleen, Trauma; emedicine.medscape.com

Znajdź najlepszego lekarza