Powiększona śledziona (splenomegalia) i leczenie śledziony

Prawidłowa śledziona jest niewyczuwalna. Powiększoną śledzionę można wyczuć pod lewym łukiem żebrowym.

Powiększona śledziona wyróżnia się od innych guzów jamy brzusznej:

 • porusza się z oddechem,
 • powoduje stłumienie odgłosu opukowego,
 • nie można jej oddzielić od góry od łuku żebrowego,
 • wystająca spod łuku żebrowego przebiega skośnie obniżając się ku pępkowi.

Choroby powodujące powiększenie śledziony

Choroby układowe:

 • ostre choroby zakaźne,
 • nadciśnienie wrotne (np. w: marskości wątroby, zespole Budda-Chiariego, zakrzepie żyły wrotnej lub śledzionowej),
 • żółtaczka hemolityczna,
 • białaczki, ziarnica złośliwa, choroba Addisona-Biermera, czerwienica, szpiczak mnogi, mięsak,
 • kolagenozy.

Choroby samej śledziony:

 • zawał śledziony,
 • torbiele i inne guzy śledziony,
 • pourazowy krwiak śledziony.

Wskazania do wycięcia śledziony (splenektomia)

 1. Lecznicze - w chorobach układu krwiotwórczego:
  • niedokrwistość hemolityczna sferocytowa i autoimmunologiczna przewlekła,
  • małopłytkowość samoistna przewlekła,
  • chłoniaki nieziarnicze,
  • zwłóknienie szpiku.
 2. Lecznicze - w chorobach z nadciśnieniem wrotnym.
 3. Lecznicze - w chorobach śledziony:
  • pęknięcie śledziony pourazowe,
  • ropień śledziony,
  • guzy i torbiele śledziony.
 4. Diagnostyczne:
  • choroba Chodgkina,
  • chłoniaki nieziarnicze.

Głównym wskazaniem do splenektomii jest pęknięcie śledziony i hipersplenizm czyli stan wzmożonej czynności krwinkogubnej śledziony w przebiegu różnych chorób.

UWAGA: Splenektomii nie powinno się wykonywać u dzieci poniżej 4 r. ż., z powodu ważnej roli obronnej śledziony w organizmie.

Powikłania wycięcia śledziony

 • krwawienie,
 • ostre zapalenie trzustki w wyniku uszkodzenia jej ogona,
 • ropień podprzeponowy,
 • ciężko przebiegające zakażenia.

Urazowe pęknięcie śledziony

Czytaj więcej na ten temat: Urazowe pęknięcie śledziony.

Ratowanie śledziony

Ciężko przebiegające zakażenie jest najgorszym powikłaniem i może być przyczyną śmierci u około 5% chorych po splenektomii.

Dość duża część chorych z obrażeniami śledziony może być leczona zachowawczo, jeżeli ich stan jest wyrównany, nie ma innych wewnątrzbrzusznych obrażeń, a rozległość uszkodzeń samej śledziony jest minimalna.

Podwiązanie tętnicy śledzionowej w czasie laparotomii może pozwolić na zachowanie śledziony, zwłaszcza przy rozdarciach w okolicy wnęki. Częściowe wycięcie śledziony można osiągnąć podwiązując pojedyncze odgałęzienia tętnicy śledzionowej.

Inne sposoby to:

 • podwiązanie tętnic żołądkowych krótkich w celu opanowania krwawienia,
 • zakładanie szwów materacowych,
 • szwy mechaniczne,
 • zakładanie opatrunku z spongostanu lub kolagenu,
 • zaopatrzenie uszkodzenia biologicznymi klejami tkankowymi,
 • otoczenie śledziony siatką z wchłanialnego tworzywa.

Można także, jeśli śledziona jest oderwana od szypuły naczyniowej i kawałki jej leżą w jamie otrzewnej, wykonać autogenny przeszczep śledziony. Tkankę śledziony kroi się na plasterki i owija się siecią większą. Naczynia z sieci mogą wrosnąć w tkankę śledziony, która podejmie słabą czynność śledziony.

Znajdź najlepszego lekarza