Powikłania po wycięciu śledziony (splenektomii)

Powikłania pooperacyjne po wycięciu śledziony (splenektomii) możemy podzielić na powikłania wczesne i późne.

Wczesne powikłania splenektomii

Do wczesnych powikłań splenektomii należą:

 • zakażenie rany pooperacyjnej,
 • krwawienie z rany pooperacyjnej,
 • ropień podprzeponowy,
 • krwawienie do jamy otrzewnej,
 • zakrzepica żył krezki,
 • zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych,
 • niedrożność jelit,
 • wytrzewienie,
 • wysięk w jamie opłucnej, niedodma płuc, zapalenie płuc i opłucnej,
 • zapalenie trzustki,
 • zakażenie dróg moczowych,
 • krwiomocz,
 • ciężkie uogólnione zakażenie (posocznica),

Późne powikłania splenektomii

Do późnych powikłań splenektomii zaliczmy:

 • torbiele rzekome śledziony,
 • przepuklina w bliźnie pooperacyjnej.

W przeprowadzonych badaniach, które dotyczyły liczby powikłań po splenektomii w zależności od przeprowadzonej techniki zabiegu ( klasycznej i laparoskopowej) obserwuje się mniejszy odsetek powikłań pooperacyjnych związanych z laparoskopowym usunięciem śledziony.

U zdrowej osoby usunięcie śledziony nie powoduje większych objawów klinicznych. Zwykle okresowo wzrasta liczba płytek krwi, liczba limfocytów, a zmniejsza się produkcja przeciwciał.

Dorota Kozera

Bibliografia:

 • W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 2.

Znajdź najlepszego lekarza