Splenektomia laparoskopowa - wycięcie śledziony metodą laparoskopową

Splenektomia laparoskopowa - wycięcie śledziony metodą laparoskopową. Metoda laparoskopowego usunięcia śledziony stosowana jest coraz częściej, ale tylko w przypadku planowych zabiegów i wyłącznie przez wyspecjalizowane ośrodki. Nie nadaje się do usuwania śledziony uszkodzonej podczas urazu. W tych sytuacjach zastosowanie ma metoda klasyczna.

Przed zabiegiem każdy chory zostaje odpowiednio przygotowany np. zostaje zaszczepiony przeciwko bakteriom otoczkowym. Chory ułożony zostaje na lewym boku, a zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

 1. Chirurg, zgodnie z zasadami metod laparoskopowych, wkłuwa w okolicy pępka igłę Veressa, za pomocą, której wytwarza odmę otrzewnową o ciśnieniu 12-15 mm Hg. Dzięki niej podnoszą się powłoki brzuszne stwarzające przestrzeń dla działań operacyjnych. Po wprowadzeniu wizji wykonuje się jeszcze trzy nacięcia długości 1cm w okolicy łuku żebrowego, przez które zostają wprowadzone trokary.
 2. Miejsce wprowadzenia trokarów - splenektomia laparoskopowa
  Miejsce wprowadzenia trokarów.
  Źródło: Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych;
  J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis, str. 617, ryc. 15.25

 3. Następuje otwarcie torby sieciowej poprzez zaopatrzenie (koagulacją lub klipsowaniem) naczyń żołądkowych krótkich. Lokalizuje tętnicę śledzionową, która następnie zostaje powiązana.
 4. Chirurg chcąc uwolnić śledzionę przecina więzadła śledzionowo-okrężnicze, śledzionowo-przeponowe, śledzionowo-żołądkowe. W czasie preparowania wnęki śledziony nie wolno uszkodzić ogona trzustki.
 5. Przecięcie więzadeł - splenektomia laparoskopowa
  Przecięcie więzadeł.
  Źródło: TransMed Networks; laparoscopy.net

 6. Kolejnym etapem jest klipsowanie i przecinanie naczyń, najpierw tętnicy śledzionowej potem żyły śledzionowej.
 7. Klipsowanie naczyń wnęki - splenektomia laparoskopowa
  Klipsowanie naczyń wnęki.
  Źródło: TransMed Networks; laparoscopy.net

 8. Popychając śledzionę przyśrodkowo uwalnia ją z lewego podżebrza, przekłada do specjalnego mocnego woreczka, gdzie narząd podlega zmiażdżeniu i usunięciu w wnętrza jamy brzusznej lub przez "minilaparotomię" (można wtedy usunąć ją w całości).
 9. Umieszczanie śledziony w specjalnym woreczku
  Fot. 3 Umieszczanie śledziony w specjalnym woreczku.
  Źródło: TransMed Networks; laparoscopy.net

 10. Po wykluczeniu krwawienia i usunięciu trokarów zaszywa się wykonane nacięcia.

Dorota Kozera

Bibliografia:

 • Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych; J.E. Skandalakis, P.N. Skandalakis, L.J. Skandalakis.
 • Fotografie: laparoscopy.net

Znajdź najlepszego lekarza